Biểu mẫu về việc sửa chữa tài sản, trang thiết bị đầy đủ nhất

Biểu mẫu về việc sửa chữa tài sản, trang thiết bị đầy đủ nhất

Một biểu mẫu sửa chữa tài sản và trang thiết bị thường bao gồm các thông tin cơ bản về tài sản cần sửa chữa, công việc sửa chữa được thực hiện, và các thông tin liên quan đến quá trình sửa chữa. Dưới đây là một biểu mẫu sửa chữa tài sản và trang thiết bị đầy đủ nhất:

BIỂU MẪU SỬA CHỮA TÀI SẢN VÀ TRANG THIẾT BỊ

Ngày: //________

1. Thông tin tài sản/trang thiết bị cần sửa chữa:

 • Tên tài sản/trang thiết bị: ____________________________________________________________
 • Số seri hoặc mã tài sản (nếu có): __________________________________________________
 • Đơn vị sở hữu: _______________________________________________________________
 • Khu vực/vị trí: ________________________________________________________________
 • Ngày mua: //________
 • Giá trị ban đầu: _______________________________________________________________

2. Thông tin về công việc sửa chữa:

 • Mô tả sự cố hoặc vấn đề cần sửa chữa: ___________________________________________
 • Người báo cáo sự cố (nếu khác với người sửa chữa): ___________________________________
 • Người thực hiện sửa chữa: ______________________________________________________
 • Ngày bắt đầu sửa chữa: //________
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: ______ giờ/______ ngày/______ tuần
 • Chi phí dự kiến (nếu biết trước): ________________________________________________

3. Các biện pháp sửa chữa đã thực hiện:

 • Mô tả các bước sửa chữa chi tiết: _______________________________________________
 • Danh sách các linh kiện/phụ tùng thay thế (nếu có): _______________________________
 • Số lượng và giá trị linh kiện/phụ tùng: __________________________________________

4. Thông tin về kết quả sửa chữa:

 • Mô tả kết quả sửa chữa: _______________________________________________________
 • Ngày hoàn thành sửa chữa: //________
 • Tình trạng tài sản sau khi sửa chữa: ____________________________________________

5. Chữ ký và phê duyệt:

 • Người yêu cầu sửa chữa: _____________________________ (Chữ ký) Ngày: //________
 • Người sửa chữa: ________________________________ (Chữ ký) Ngày: //________
 • Quản lý hoặc người duyệt: _________________________ (Chữ ký) Ngày: //________

6. Ghi chú và ý kiến thêm (nếu có):
Biểu mẫu trên giúp ghi lại các thông tin quan trọng về quá trình sửa chữa tài sản và trang thiết bị. Điều này giúp quản lý tài sản hiệu quả và đảm bảo rằng các công việc sửa chữa được thực hiện đúng cách.

1. Mục đích của biểu mẫu sửa chữa thay thế gia tài, trang thiết bị

1.1. Biểu mẫu sửa chữa thay thế gia tài, trang thiết bị được dùng để làm gì ?

Mục địc của biểu mẫu sửa chừa thiết bị

Để hoàn toàn có thể nắm rõ về tiến trình thay thế sửa chữa gia tài, trang thiết bị, trước hết những bạn cần hiểu mục tiêu sử dụng của của loại biểu mẫu này.

Thực tế có thể thấy bất kì một doanh nghiệp nào cũng có lúc phải mua tài sản, trang thiết bị vật tư nào đó nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất hoặc cho các hoạt động trong văn phòng, trụ sở doanh nghiệp và tổ chức. Tất cả các hoạt động này để có thể thực hiện được cần tuân thủ theo quy tắc chung và quy trình được thiết lập trên biểu mẫu sửa chữa tài sản, trang thiết bị.

Biểu mẫu sửa chữa tài sản, trang thiết bị được sử dụng khi có bất kỳ đề nghị nào về việc sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi qua trình kiểm tra tài sản hoặc kiểm nghiệm vật tư, công cụ nhận thấy đã bị xuống cấp, vì vậy nhằm đảm bảo tài sản được bảo quản tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động tốt của máy móc, thiết bị vận hành, thuận tiện và tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Biên bản giao nhận tài sản cố định

1.2. Đối tượng vận dụng biểu mẫu thay thế sửa chữa gia tài, trang thiết bị là ai ?

 

Đối tượng vận dụng biểu mẫu thay thế sửa chữa gia tài, trang thiết bị được chia làm 2 đối tượng người dùng chung : Người đề xuất : đối tượng người tiêu dùng đề xuất được thay thế sửa chữa gia tài, trang thiết bị, đồ vật đa phần là những doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai sở hữu tài sản. Bởi những đối tượng người tiêu dùng này có một khối lượng gia tài lớn cần được bảo trì và sửa chữa thay thế liên tục cũng như tương quan tới những tiến trình mang tính pháp lý. Người đảm nhiệm bảo dưỡng và thay thế sửa chữa :

Bộ phận xác nhận và sửa chữa: trưởng bộ phận kiểm tra, xác nhận và phòng hành chính sẽ chịu trách nhiệm về mảng giấy tờ như phiếu nhập kho, xuất kho hay biên bản bàn giao tài sản.

Bộ phận thay thế sửa chữa và bảo dưỡng : nhân viên cấp dưới bảo trì có trách nhiệm liên hệ với đơn vị chức năng bảo trì / bh ( đã ký hợp đồng ) hoặc nhà đáp ứng ( trong trường hợp không có nhà bh / bảo trì ) để thực thi thay thế sửa chữa cho người mua.

Xem thêm: Mẫu biên bản tự kiểm tra pccc định kỳ

2. Quy trình mua gia tài, trang thiết bị

 

2.1. Nhu cầu mua của những doanh nghiệp, tổ chức triển khai

 

Hiện nay, hầu hết những doanh nghiệp, tổ chức triển khai có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh thương mại hùng mạnh trên thị trường thứ nhất đều góp vốn đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất gồm có những trang thiết bị, máy móc, đồ vật thao tác cho những phòng ban, trụ sở, … thuộc về doanh nghiệp. Mặt khác, những doanh nghiệp, tổ chức triển khai đều sở hữu khối gia tài, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu những máy móc, những trang thiết bị chứ chưa nói tới những Trụ sở khác với mục tiêu ship hàng cho việc làm và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, đồ vật nào cũng hạn chế sử dụng và thời hạn hoạt động giải trí nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế để hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí ngân sách khi góp vốn đầu tư mua gia tài mới thay vì sửa chữa thay thế chúng.

Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải kiểm kê tài sản thường xuyên, làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.

Xem thêm: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

2.2. Báo giá

 

Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình tiến độ thay thế sửa chữa gia tài, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc / ban chỉ huy ký phiếu đề xuất. Dựa trên địa thế căn cứ và cơ sở là phiếu ý kiến đề nghị mua và bán và thay thế sửa chữa, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về yếu tố này cần khám phá và nhìn nhận những nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo những yếu tố sau đây :

 • Chất lượng vật tư, sản phẩm & hàng hóa, gia tài, trang thiết bị
 • Thương hiệu, độ phổ cập nơi đáp ứng đồ vật
 • Các phản hồi của người mua khác về nơi đáp ứng
 • Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
 • Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không

Sau đó, cá thể này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng những nhu yếu trên, liên hệ trực tiếp và xin làm giá với họ.

2.3. Lắp đặt

 

Sau khi đã lựa chọn cũng như làm giá với đối tác chiến lược đáp ứng, người đại diện thay mặt hoặc cá thể đảm nhiệm sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác chiến lược đáp ứng trang thiết bị, vật tư, sản phẩm & hàng hóa, đồ vật. Tiếp theo đó, bên đáp ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên cấp dưới tới triển khai lắp ráp theo nhu yếu của bên đề xuất để bảo vệ hợp đồng đang diễn ra đúng chuẩn và theo đúng tiến trình. Trong quy trình triển khai lắp ráp, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi hàng loạt quy trình lắp ráp để bảo vệ không xảy ra những trường hợp đi trái lại với hợp đồng. Sau khi hoàn tất quy trình lắp ráp, đại diện thay mặt bên doanh nghiệp và nhà đáp ứng sẽ thỏa thuận hợp tác tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp ráp và nghiệm thu sát hoạch gia tài.

Xem thêm: Biên bản trả hàng

Việc làm quản trị hành chính

2.4. Bảo trì và sửa chữa thay thế

 

Trong quy trình Bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực hiện hành, bên đối tác hợp tác sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo trì và sửa chữa thay thế những trang thiết bị, gia tài cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng. Cụ thể, bên đối tác chiến lược sẽ cử những nhân viên cấp dưới bảo trì tới thay thế sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho những máy móc, thiết bị, … thuộc nhà đáp ứng trên hợp đồng.

Trình bày biểu mẫu sửa chữa thiết bị

4. Biểu mẫu sửa chữa thay thế gia tài, trang thiết bị được trình diễn như thế nào ?

 

4.1. Phiếu ý kiến đề nghị sửa chữa thay thế

 

Phiếu đề xuất thay thế sửa chữa Open tiên phong khi mà người đề xuất thuộc những doanh nghiệp có nhu yếu sửa chữa thay thế và bảo trì những gia tài, trang thiết bị. Phiếu đề xuất thay thế sửa chữa được trình diễn theo những bước dưới đây :

Phần mở đầu:

“ PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA ”

 • Ngày tháng năm

Phần nội dung:

 • Tên nhân viên cấp dưới : thuộc doanh nghiệp đang thao tác và góp phần
 • Bộ phận : bộ phận / phòng ban / đội / nhóm đang thao tác hiện tại
 • Bảng thông tin gồm có những nội dung : STT, Nội dung nhu yếu sửa chữa thay thế, số lượng, thực trạng hư hỏng, nguyên do, ngày hoàn thành xong

Phần kết: chữ ký của người đề nghị, trưởng bộ phận có người đề nghị, phòng hành chính nhân sự (người đại diện là trưởng phòng) và Giám đốc Lưu ý là Ký và ghi rõ họ tên.

Sau khi thực thi xong phiếu ý kiến đề nghị sửa chữa thay thế, cá thể là người đề xuất sẽ xin xác nhận của trưởng bộ phận mình đang thao tác và gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra ( là bộ phận hành chính nhân sự ), tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban chỉ huy để xét duyệt và xin chữ ký.

>> Trọn bộ biểu mẫu sửa chữa tài sản, trang thiết bị: 

Hình ảnh Tổng hợp biểu mẫu về việc sửa chữa tài sản

Tong hop bieu mau ve viec sua chua tai san.rar

4.2. Biểu mẫu thay thế sửa chữa và nghiệm thu sát hoạch gia tài

 

Sau khi đại diện thay mặt bên đề xuất là doanh nghiệp và bên đáp ứng đồ vật hoàn tất quy trình lắp ráp thì sẽ đi tới ký kết biểu mẫu sửa chữa thay thế và nghiệm thu sát hoạch gia tài. Biểu mẫu thay thế sửa chữa và nghiệm thu sát hoạch gia tài được trình diễn theo những nội dung dưới đây :

Phần mở đầu:

 • Tên công ty : viết in hoa và in đậm. Bên dưới là Số …. / BBNT
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ : góc phải ( chú ý quan tâm viết đúng chuẩn form )
 • Ngày tháng năm : bên góc phải dưới quốc hiệu tiêu ngữ
 • Tiêu đề : in đậm và in hoa

“ BIÊN BẢN SỬA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN ”

Phần nội dung:

Thông tin khai báo của hai bên A (bên bàn giao – nơi cung ứng) và B (bên nhận bàn giao – nơi thu mua), gồm các thông tin chung sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, mã số thuế, họ tên và chức vụ người đại diện/người nhận bàn giao

Biên bản ký kết gồm 2 phần cần thống nhất : kiểm tra – sửa chữa thay thế thiết bị và nghiệm thu sát hoạch gia tài. Chú ý khai báo rõ rành thông tin trong biểu mẫu có sẵn trên website Timviec365. vn

Phần kết: chữ ký của đại diện bên A và bên B.

Tìm việc làm Khi có nhu yếu thay thế sửa chữa gia tài trang thiết bị, người đề xuất lập phiếu nhu yếu sửa chữa thay thế theo biểu mẫu dưới đây : Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa Phiếu yêu cầu sửa chữa Sau khi sửa chữa thay thế xong ( sử dụng được gia tài, trang thiết bị ), bên thay thế sửa chữa, nhân viên cấp dưới bảo trì sẽ ký biên bản sửa chữa thay thế và nghiệm thu sát hoạch theo biểu mẫu : Biên bản sửa chữa Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

>> Trọn bộ biểu mẫu sửa chữa tài sản, trang thiết bị: Tong hop bieu mau ve viec sua chua tai san.rar

Trường hợp đối với những tài sản và trang thiết bị đòi hỏi phải vận hành sau một thời gian nhất định mới xác định được việc sửa chữa đã hoàn chỉnh hay chưa thì sau 5 – 10 ngày, bên sửa chữa và nhân viên bảo trì tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo biểu mẫu Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

Trường hợp đối với hư hỏng nhẹ (là những loại hư hỏng mà có thể khắc phục được bằng nguồn lực sẵn có) thì người sử dụng chỉ cần báo cho nhân viên bảo trì sửa chữa.Trong quá trình thực hiện, nếu thấy vượt quá khả năng thì nhân viên bảo trì yêu cầu người sử dụng lập phiếu yêu cầu sửa chữa và thực hiện theo đúng trình tự như trên. Cuối cùng, bạn đọc tìm hiểu thêm về biên bản thanh lý tài sản cố định, mẫu biên bản cuộc họpmẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nếu thấy hữu ích nhé,

Timviec365. vn trân trọng gửi tới bạn đọc bộ tài liệu về quy trình tiến độ thay thế sửa chữa gia tài trang thiết bị để tìm hiểu thêm và sử dụng. Tác giả : Timviec365. vn

Biểu mẫu về việc sửa chữa tài sản, trang thiết bị đầy đủ nhất

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay