25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & Nhà Đất

25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & Nhà Đất

Dưới đây là 25 câu hỏi và đáp về pháp luật liên quan đến đất đai và nhà đất:

 1. Câu hỏi: Tôi cần kiểm tra sổ đỏ của mảnh đất của mình, làm thế nào tôi có thể thực hiện điều này?

  Đáp: Bạn có thể yêu cầu cơ quan quản lý đất đai địa phương cung cấp bản sao sổ đỏ để kiểm tra thông tin liên quan đến mảnh đất của bạn.

 2. Câu hỏi: Khi mua một căn nhà, tôi nên kiểm tra những giấy tờ gì để đảm bảo tính hợp pháp?

  Đáp: Bạn nên kiểm tra sổ đỏ, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán, và các giấy tờ liên quan để đảm bảo tính hợp pháp và quyền sở hữu của căn nhà.

 3. Câu hỏi: Tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần thực hiện thủ tục gì?

  Đáp: Bạn cần thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan quản lý đất đai địa phương.

 4. Câu hỏi: Tôi có thể thực hiện xây dựng một căn nhà trên mảnh đất của mình mà không cần giấy phép xây dựng?

  Đáp: Không, thường bạn cần có giấy phép xây dựng từ cơ quan quản lý xây dựng để thực hiện xây dựng.

 5. Câu hỏi: Khi đất đai của tôi bị chiếm dụng bất hợp pháp, tôi nên làm gì?

  Đáp: Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc cơ quan quản lý đất đai để bảo vệ quyền sở hữu đất đai của bạn.

 6. Câu hỏi: Tôi muốn cho thuê căn nhà của mình, có cần lập hợp đồng thuê nhà không?

  Đáp: Có, lập hợp đồng thuê nhà là cách bảo vệ quyền và nghĩa vụ của bạn và người thuê nhà.

 7. Câu hỏi: Tôi muốn mua đất đai từ người khác, tôi cần làm gì để đảm bảo giao dịch hợp pháp?

  Đáp: Bạn cần ký kết hợp đồng mua bán, đồng thời làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan quản lý đất đai.

 8. Câu hỏi: Tôi có thể thừa kế đất đai từ người thân không?

  Đáp: Có, bạn có thể thừa kế đất đai từ người thân theo quy định của pháp luật về di sản và thừa kế.

 9. Câu hỏi: Khi làm thủ tục chuyển nhượng đất đai, tôi cần nộp thuế không?

  Đáp: Có, thường bạn cần nộp thuế chuyển nhượng đất đai theo quy định của pháp luật thuế.

 10. Câu hỏi: Tôi muốn đầu tư xây dựng dự án bất động sản, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  Đáp: Bạn cần thực hiện thủ tục lập dự án, xin giấy phép xây dựng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến dự án bất động sản.

 11. Câu hỏi: Tôi đã trả đủ giá trị căn nhà mua từ người bán, tôi nên làm gì để chứng minh quyền sở hữu của mình?

  Đáp: Bạn cần lập hợp đồng mua bán, đồng thời đăng ký chuyển quyền sở hữu tại cơ quan quản lý đất đai để chứng minh quyền sở hữu.

 12. Câu hỏi: Khi đất đai của tôi bị tranh chấp về quyền sở hữu, tôi nên làm gì?

  Đáp: Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư và tham gia thủ tục giải quyết tranh chấp tại cơ quan quản lý đất đai hoặc tòa án.

 13. Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi mục đích sử dụng đất của mình không?

  Đáp: Thường thì bạn có thể thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng cần thực hiện các thủ tục và xin giấy phép thay đổi mục đích sử dụng đất từ cơ quan quản lý đất đai.

 14. Câu hỏi: Khi bán đất đai, tôi cần tuân thủ các quy định gì?

  Đáp: Bạn cần tuân thủ quy định về quyền và nghĩa vụ trong giao dịch bất động sản, cũng như thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

 15. Câu hỏi: Tôi muốn tặng đất cho người thân, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  Đáp: Bạn cần thực hiện thủ tục tặng đất đai như làm hợp đồng tặng, đồng thời thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

 16. Câu hỏi: Tôi có thể vay vốn bằng cả căn nhà của mình không?

  Đáp: Có, bạn có thể sử dụng căn nhà của mình làm tài sản thế chấp để vay vốn tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

 17. Câu hỏi: Tôi muốn chuyển nhượng đất cho con cái, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  Đáp: Bạn cần thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đất đai và lập hợp đồng chuyển nhượng đất, đồng thời nộp thuế chuyển nhượng.

 18. Câu hỏi: Khi mua mảnh đất, tôi cần kiểm tra những thông tin gì để đảm bảo tính hợp pháp?

  Đáp: Bạn cần kiểm tra sổ đỏ, giấy phép xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các giấy tờ liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của mảnh đất.

 19. Câu hỏi: Tôi đã thua kiện tranh chấp đất đai tại tòa án, tôi nên làm gì tiếp theo?

  Đáp: Bạn nên tuân thủ quyết định của tòa án và thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp theo hướng dẫn của tòa án.

 20. Câu hỏi: Tôi có thể sở hữu đất đai ở nước ngoài không?

  Đáp: Có, nhưng cần tuân thủ các quy định về quyền sở hữu và thuế liên quan đến việc sở hữu đất đai nước ngoài.

 21. Câu hỏi: Tôi đã ký kết hợp đồng mua bán đất đai, nhưng người bán không thực hiện giao dịch. Tôi nên làm gì?

  Đáp: Bạn có thể yêu cầu hủy hợp đồng hoặc kiện người bán ra tòa án nếu cần thiết.

 22. Câu hỏi: Tôi muốn chuyển quyền sở hữu căn nhà cho con cái, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  Đáp: Bạn cần lập hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan quản lý đất đai.

 23. Câu hỏi: Tôi đã thừa kế mảnh đất từ người thân, tôi cần nộp thuế không?

  Đáp: Có, thường bạn cần nộp thuế thừa kế theo quy định của pháp luật thuế.

 24. Câu hỏi: Tôi muốn thực hiện dự án xây dựng, tôi cần xin giấy phép xây dựng ở đâu?

  Đáp: Bạn cần xin giấy phép xây dựng tại cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

 25. Câu hỏi: Tôi đã mua căn nhà, nhưng người bán vẫn còn nợ ngân hàng. Tôi nên làm gì?

  Đáp: Bạn cần kiểm tra thông tin về nợ ngân hàng của căn nhà và đảm bảo giải quyết nợ trước khi tiến hành giao dịch.

25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Câu 1: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?

Theo Khoản 1 Điều 91 Luật đất đai năm 2013 việc bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & Nhà Đất

25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & Nhà Đất

Khi Nhà nước tịch thu đất mà phải vận động và di chuyển gia tài thì được Nhà nước bồi thường ngân sách để tháo dỡ, chuyển dời, lắp ráp ; trường hợp phải chuyển dời mạng lưới hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất sản xuất còn được bồi thường so với thiệt hại khi tháo dỡ, luân chuyển, lắp ráp .

Câu 2:Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

Theo Điều 93 Luật đất đai năm 2013 việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, tương hỗ cho người có đất tịch thu .2. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi giao dịch thanh toán tiền bồi thường, tương hỗ cho người có đất tịch thu, ngoài tiền bồi thường, tương hỗ theo giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất tịch thu còn được thanh toán giao dịch thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo pháp luật của Luật quản trị thuế tính trên số tiền chậm trả và thời hạn chậm trả .3. Trường hợp người có đất tịch thu không nhận tiền bồi thường, tương hỗ theo giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, tương hỗ được gửi vào thông tin tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước .4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất mà chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai so với Nhà nước theo lao lý của pháp lý thì phải trừ đi khoản tiền chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước .

Câu 3: Đăng ký đất đai là gì? và được thực hiện như thế nào?

Điều 95 Luật đất đai năm 2013 lao lý :1. Đăng ký đất đai là bắt buộc so với người sử dụng đất và người được giao đất để quản trị ; ĐK quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thực thi theo nhu yếu của chủ chiếm hữu. Đăng ký đất đai được thực thi như sau :2. Đăng ký đất đai, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất gồm ĐK lần đầu và ĐK dịch chuyển, được triển khai tại tổ chức triển khai ĐK đất đai thuộc cơ quan quản trị đất đai, bằng hình thức ĐK trên giấy hoặc ĐK điện tử và có giá trị pháp lý như nhau .3. Đăng ký lần đầu được triển khai trong những trường hợp sau đây :a ) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng ;b ) Thửa đất đang sử dụng mà chưa ĐK ;c ) Thửa đất được giao để quản trị mà chưa ĐK ;d ) Nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chưa ĐK .4. Đăng ký dịch chuyển được thực thi so với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã ĐK mà có đổi khác sau đây :a ) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ;b ) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên ;c ) Có đổi khác về hình dạng, kích cỡ, diện tích quy hoạnh, số hiệu, địa chỉ thửa đất ;d ) Có biến hóa về gia tài gắn liền với đất so với nội dung đã ĐK ;đ ) Chuyển mục tiêu sử dụng đất ;e ) Có biến hóa thời hạn sử dụng đất ;g ) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời hạn thuê ; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất ; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo lao lý của Luật này .h ) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng ;i ) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất của tổ chức triển khai hoặc của hộ mái ấm gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất ;k ) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hiệu quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận ; thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thế chấp ngân hàng để giải quyết và xử lý nợ ; quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xử lý tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành ; văn bản công nhận hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất tương thích với pháp lý ;l ) Xác lập, biến hóa hoặc chấm hết quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề ;m ) Có đổi khác về những hạn chế quyền của người sử dụng đất .5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai ĐK được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nếu có nhu yếu và có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ; trường hợp ĐK dịch chuyển đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc ghi nhận dịch chuyển vào Giấy ghi nhận đã cấp .Trường hợp ĐK lần đầu mà không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được trong thời điểm tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định hành động giải quyết và xử lý theo lao lý của nhà nước .6. Các trường hợp ĐK dịch chuyển pháp luật tại những điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có dịch chuyển, người sử dụng đất phải triển khai thủ tục ĐK dịch chuyển ; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn ĐK dịch chuyển được tính từ ngày phân loại xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế .7. Việc ĐK đất đai, gia tài gắn liền với đất có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào Sổ địa chính .

Câu 4: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Theo Điều 98 Luật đất đai năm 2013 nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được pháp luật như sau :1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị xã mà có nhu yếu thì được cấp một Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất chung cho những thửa đất đó .2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người chiếm hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất phải ghi rất đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người chiếm hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy ghi nhận ; trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu có nhu yếu thì cấp chung một Giấy ghi nhận và trao cho người đại diện thay mặt .3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất được nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý .Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng người dùng phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp .4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là gia tài chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận hợp tác ghi tên một người .Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là gia tài chung của vợ và chồng mà Giấy ghi nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có nhu yếu .

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có biến hóa so với ranh giới thửa đất tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất và diện tích quy hoạnh đất đo đạc trong thực tiễn nhiều hơn diện tích quy hoạnh ghi trên sách vở về quyền sử dụng đất thì phần diện tích quy hoạnh chênh lệch nhiều hơn ( nếu có ) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại Điều 99 của Luật này đất đai năm 2013 .

Câu 5: Những trường hợp nào sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Theo lao lý tại Điều 99 Luật đất đai năm 2013 những trường hợp sau được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất như sau :1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây :a ) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại những điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai năm 2013. ;b ) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đai có hiệu lực hiện hành thi hành ;c ) Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận khuyến mãi cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ ;d ) Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành ;đ ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ;e ) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;g ) Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ;h ) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;i ) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có ;k ) Người sử dụng đất ý kiến đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .

Câu 6: Việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Theo lao lý tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư đang sử dụng đất có sách vở về quyền sử dụng đất được triển khai như sau :1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất :a ) Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình triển khai chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;b ) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;c ) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất ;d ) Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ;đ ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; sách vở mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước theo lao lý của pháp lý ;e ) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người sử dụng đất ;g ) Các loại sách vở khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo pháp luật của nhà nước .2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có một trong những loại sách vở lao lý tại khoản 1 Điều này mà trên sách vở đó ghi tên người khác, kèm theo sách vở về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của những bên có tương quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành chưa thực thi thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất .3. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận hiệu quả hòa giải thành, quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo lao lý của pháp lý .4. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải triển khai theo lao lý của pháp lý .5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có khu công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thời thánh họ ; đất nông nghiệp lao lý tại khoản 3 Điều 131 của Luật đất đai năm 2013 và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho hội đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Câu 7: Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không? Pháp luật quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào?

Theo lao lý tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013 thì so với hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất mà không có sách vở về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, đơn cử như sau :1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành mà không có những sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất không thay đổi, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất .2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có những sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 nhưng đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp lý về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng đô thị, quy hoạch kiến thiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Câu 8: Pháp luật quy định như thế nào đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất?

Theo pháp luật tại Điều 102 Luật đất đai năm 2013 Tổ chức đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với phần diện tích quy hoạnh đất sử dụng đúng mục tiêu .2. Phần diện tích quy hoạnh đất mà tổ chức triển khai đang sử dụng nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được xử lý như sau :a ) Nhà nước tịch thu phần diện tích quy hoạnh đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục tiêu, cho mượn, cho thuê trái pháp lý, diện tích quy hoạnh đất để bị lấn, bị chiếm ;b ) Tổ chức phải chuyển giao phần diện tích quy hoạnh đã sử dụng làm đất ở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để quản trị ; trường hợp đất ở tương thích với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất mà doanh nghiệp đó cho hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng một phần quỹ đất làm đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải lập giải pháp sắp xếp lại diện tích quy hoạnh đất ở thành khu dân cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt trước khi chuyển giao cho địa phương quản trị .3. Đối với tổ chức triển khai đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất lao lý tại Điều 56 của Luật này thì cơ quan quản trị đất đai cấp tỉnh làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Được Nhà nước được cho phép hoạt động giải trí ;

b) Không có tranh chấp;

c ) Không phải là đất nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng Kèm cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 .

Câu 9: Diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao được xác định như thế nào?

Theo lao lý tại Điều 103 Luật đất đai năm 2013 thì diện tích quy hoạnh đất ở so với tr và

25 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & Nhà Đất

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay