Tổng quan về hệ thống thanh toán của Google Play | Hệ thống thanh toán của Google Play | Android Developers

Kể từ ngày 2/8/2023, tổng thể những ứng dụng mới phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 5 trở lên. Chậm nhất vào ngày 1/11/2023, tổng thể những bản update cho ứng dụng hiện có đều phải sử dụng Thư viện Billing phiên bản 5 trở lên. Tìm hiểu thêmHệ thống thanh toán của Google Play là một dịch vụ được cho phép bạn bán những loại sản phẩm và nội dung kỹ thuật số trong ứng dụng Android của mình .

Loại sản phẩm

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Google Play để bán những loại loại sản phẩm sau :

 • Sản phẩm tính phí một lần: Sản phẩm tính phí một lần là sản phẩm mà người dùng có thể mua bằng phương thức thanh toán một khoản phí duy nhất và chỉ phát sinh một lần. Ví dụ về sản phẩm tính phí một lần bao gồm các cấp độ trò chơi bổ sung, hộp vật phẩm may mắn cao cấp và các tệp nội dung nghe nhìn. Các sản phẩm tính phí một lần là sản phẩm tiêu hao hoặc sản phẩm không tiêu hao:

  • Sản phẩm tiêu hao: Sản phẩm tiêu hao là sản phẩm mà người dùng sử dụng để nhận nội dung trong trò chơi. Khi người dùng tiêu thụ sản phẩm, bạn sẽ cung cấp
   các lợi ích hoặc hiệu ứng liên quan trong quy trình có tên cung cấp.
   Ví dụ: người dùng có thể mua một sản phẩm tiền tệ trong trò chơi, chẳng hạn như một chồng tiền xu. Khi người dùng sử dụng sản phẩm này, ứng dụng sẽ phân phối
   một số tiền xu cố định cho người dùng và chồng tiền xu mà họ đã mua
   sẽ không còn có sẵn nữa. Người dùng có thể mua sản phẩm tiêu hao nhiều lần.
  • Sản phẩm không tiêu hao: Sản phẩm không tiêu hao là sản phẩm được mua một lần và mang lại lợi ích vĩnh viễn. Sau khi mua, các sản phẩm này
   được liên kết vĩnh viễn với Tài khoản Google của người dùng. Ví dụ về sản phẩm không tiêu hao bao gồm các bản nâng cấp cao cấp và gói cấp độ.

  Google Play Console gọi những mẫu sản phẩm tính phí một lần là loại sản phẩm được quản trị và Thư viện Google Play Billing gọi những mẫu sản phẩm này là mẫu sản phẩm ” INAPP ” .

 • Gói thuê bao : gói thuê bao là một tập hợp những quyền lợi mà người dùng hoàn toàn có thể sử dụng trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử. Bạn hoàn toàn có thể có nhiều gói thuê bao trong cùng một ứng dụng để biểu lộ những quyền lợi trọn vẹn độc lạ ( ví dụ : một ứng dụng video phát trực tuyến hoàn toàn có thể có gói thuê bao “ tin tức ” riêng không liên quan gì đến nhau với gói thuê bao “ thể thao ” ) hoặc những Lever của một nhóm quyền lợi ( ví dụ : ứng dụng bộ nhớ trên đám mây hoàn toàn có thể có những gói thuê bao 100 GB, 1 TB và 10 TB ) .
  Người dùng có được quyền truy vấn ( hay quyền ) vào gói thuê bao bằng cách mua gói cơ bản hoặc tặng thêm, trong ứng dụng của bạn hoặc trên Google Play .
  Gói ĐK chứa một hoặc nhiều gói cơ bản. Gói cơ bản chỉ định một nhóm thuộc tính duy nhất cho một kỳ thanh toán và loại gia hạn nhất định. Bạn hoàn toàn có thể chỉ định việc gói cơ bản được phép tự động hóa gia hạn hay là trả trước ( không gia hạn ) .

  Người dùng đủ điều kiện có thể mua ưu đãi để sử dụng gói dùng thử và/hoặc giá ưu đãi. Tuy tất cả người dùng đều có thể mua gói cơ bản, nhưng ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đáp ứng các tiêu chí mà bạn đã xác định.

  Thư viện Google Play Billing gọi các gói thuê bao là SUBS.

Mã thông báo giao dịch mua hàng và mã đơn hàng

Google Play theo dõi những loại sản phẩm và thanh toán giao dịch bằng cách sử dụng mã thông tin thanh toán giao dịch mua hàng và mã đơn hàng .

 • Mã thông báo giao dịch mua hàng là một chuỗi thể hiện quyền của người mua đối với một sản phẩm trên Google Play. Nó cho biết người dùng Google có quyền sử dụng một sản phẩm cụ thể do và được đại diện bằng một đối tượng mua hàng. Bạn có thể sử dụng mã mua hàng bằng API Nhà phát triển Google Play.
 • Mã đơn hàng là một chuỗi đại diện cho một giao dịch tài chính trên Google Play. Chuỗi này đi kèm trong biên nhận được gửi qua email cho người mua.

Mã đơn hàng được tạo mỗi khi có thanh toán giao dịch kinh tế tài chính. Mã thông tin thanh toán giao dịch mua chỉ được tạo khi người dùng hoàn tất quy trình tiến độ mua .

 • Đối với các sản phẩm tính phí một lần, mỗi giao dịch mua hàng đều tạo ra một mã thông báo giao dịch mua hàng mới. Hầu hết các giao dịch mua đều tạo ra một Mã đơn hàng mới. Trường hợp ngoại lệ là khi
  người dùng không bị tính bất kỳ khoản phí nào như được mô tả trong
  Mã khuyến mãi.
 • Đối với các gói thuê bao, giao dịch mua ban đầu sẽ tạo mã thông báo giao dịch mua hàng và Mã đơn hàng. Đối với mỗi lần gia hạn tự động, mã mua hàng vẫn
  giữ nguyên và Mã đơn hàng mới được phát hành. Việc nâng cấp, hạ cấp, thay thế và đăng ký lại đều tạo ra các mã thông báo giao dịch mua và Mã đơn hàng mới.

Đối với các gói thuê bao, hãy lưu ý những nội dung sau:

 • Việc nâng cấp, hạ cấp gói thuê bao và các quy trình mua gói thuê bao khác
  sẽ tạo ra mã thông báo giao dịch mua thay thế cho mã thông báo
  giao dịch mua trước đó. Bạn phải vô hiệu hoá mã thông báo giao dịch mua trong
  trường linkedPurchaseToken của API Nhà phát triển Google Play. Để biết thêm
  thông tin, hãy xem bài viết Triển khai linkedPurchaseToken chính xác để ngăn các gói thuê bao trùng lặp.
 • Số đơn hàng để gia hạn gói thuê bao có
  thêm một số nguyên đại diện cho một lần gia hạn cụ thể. Ví dụ: Mã đơn hàng ban đầu của gói thuê bao có thể là GPA.1234-5678-9012-34567, trong đó Mã đơn hàng tiếp theo là GPA.1234-5678-9012-34567..0 (gia hạn lần đầu), GPA.1234-5678-9012-34567..1 (gia hạn lần hai), v.v.

Lưu ý:Nếu người dùng không phải trả tiền khi mua loại sản phẩm trong ứng dụng, ví dụ điển hình như trong thời hạn dùng thử không tính tiền gói thuê bao, Mã đơn hàng sẽ được phát hành với giá 0 USD. Ví dụ : khi người dùng hủy một gói thuê bao thì gói thuê bao vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến khi kỳ thanh toán kết thúc. Nếu người dùng quyết định hành động ĐK lại, một số ít tín dụng thanh toán vẫn còn trong thông tin tài khoản của họ. Trong trường hợp này, một mã thanh toán giao dịch mua hàng mới sẽ được tạo, Mã đơn hàng sẽ được tạo với giá 0 USD và gói thuê bao sẽ được gia hạn sau khi khoản tín dụng thanh toán hết .

Bắt đầu

Để mở màn tích hợp mạng lưới hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem Giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng .

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp mạng lưới hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem những chủ đề sau :

Tổng quan về hệ thống thanh toán của Google Play | Hệ thống thanh toán của Google Play | Android Developers

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay