Tôi không thể tải xuống, cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng nào từ Cửa hàng Google Play. | Sony VN

QUAN TRỌNG:

Các ứng dụng của bạn hoàn toàn có thể không thiết lập hoặc update từ shop Google Play ™ vì nhiều nguyên do. Đảm bảo bạn kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước bạn triển khai hay chưa. Các bước này hoàn toàn có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng ( hệ quản lý ) được setup trên Tivi của bạn .
Lưu ý: Bạn nên đảm bảo

Bạn nên đảm bảo phần mềm Tivi của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Khi tôi cố gắng tải xuống, cài đặt hoặc cập nhật một ứng dụng từ Cửa hàng Google Play:

 • Các ứng dụng không thể cài đặt từ Google Play, thông báo Install pending… (Đang chờ cài đặt…) hiển thị trên biểu tượng ứng dụng trong menu HOME.
 • Thông báo Server error (Lỗi máy chủ) xuất hiện và tôi không thể truy cập Cửa hàng Google Play.
 1. Kiểm tra dung lượng lưu trữ trống. Để tải xuống ứng dụng, dung lượng lưu trữ trống phải lớn hơn dung lượng ứng dụng cần cài đặt.
  LƯU Ý: Nếu bạn tải xuống ứng dụng khi bộ nhớ đầy, thông báo Server error (Lỗi máy chủ) sẽ xuất hiện và bạn sẽ không thể truy cập Cửa hàng Google Play.
  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt).
   Cách truy cập Settings (Cài đặt)

   • Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Nếu điều khiển từ xa không có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) — Available (Có sẵn).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) — Available (Có sẵn).
   • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) — Available (Có sẵn).
   • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Storage (Lưu trữ) — Available (Có sẵn).
 2. Nếu Tivi của bạn có cài đặt Delete demo content (Xóa nội dung demo), thực hiện như sau:
  LƯU Ý: Thông báo No demo content found (Không tìm thấy nội dung demo) có thể được hiển thị và không thể xóa được.
  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt).
   Cách truy cập Settings (Cài đặt)

   • Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Nếu điều khiển từ xa không có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Delete demo content (Xóa nội dung demo) — OK.
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Delete demo content (Xóa nội dung demo) — OK.
 3. Nếu Tivi của bạn có một trong các cài đặt sau đây, hãy thực hiện xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm:
  LƯU Ý: Ngay sau khi xóa dữ liệu bộ nhớ đệm, một số hình thu nhỏ trên màn hình HOME có thể được hiển thị dưới dạng hình vuông màu xám.
  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt).
   Cách truy cập Settings (Cài đặt)

   • Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Nếu điều khiển từ xa không có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Internal shared storage(except for system area) (Bộ lưu trữ trong dùng chung (ngoại trừ khu vực hệ thống)) — Cached data (Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm) — Clear cached data? (Xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm?) — OK.
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung)— Cached data (Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm) — Clear cached data? (Xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm?) — OK.
 4. Khi không còn đủ dung lượng lưu trữ, hãy làm theo các bước sau đây để gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết:
  LƯU Ý: Khi một ứng dụng được gỡ cài đặt, tất cả dữ liệu liên quan đến ứng dụng đó cũng bị xóa.
  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt).
   Cách truy cập Settings (Cài đặt)

   • Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Nếu điều khiển từ xa không có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng).
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) rồi kiểm tra danh mục Installed apps (Ứng dụng đã cài đặt).
   • Chọn Apps (Ứng dụng) rồi kiểm tra danh mục Downloaded apps (Ứng dụng đã tải xuống).
  3. Chọn ứng dụng để gỡ cài đặt.
  4. Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).
  5. Chọn OK.
 5. Thiết lập lại Tivi. Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo bài viết Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV™ hoặc Google TV™?.
 6. Đảm bảo sử dụng thông tin tài khoản email Google ™

  Lưu ý:

  1. Nếu bạn tạo tài khoản email Google của bạn ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, một số ứng dụng có thể không có sẵn trong cửa hàng Google Play.
  2. Nếu bạn đăng ký email không phải của Google trên thiết bị Android TV™ của bạn, Google có thể không nhận ra đó là một tài khoản Google Play hợp lệ.
 7. Thực hiện theo những bước bên dưới để xóa thông tin tài khoản đã ĐK hiện tại và ĐK thông tin tài khoản email Google của bạn :
 8. Xóa thông tin tài khoản đã ĐK .

  1. Mở menu Settings (Cài đặt). Các tùy chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào năm mẫu máy Tivi của bạn.
   • Sử dụng nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Sử dụng nút menu HOME:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Trong danh mục Personal (Cá nhân), chọn Google.
  3. Chọn Remove account (Xóa tài khoản).
  4. Chọn OK.
 9. Đăng ký email Google của bạn .

  1. Mở menu Settings (Cài đặt). Các tùy chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào năm mẫu máy Tivi của bạn.
   • Sử dụng nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh).
    2. Chọn Cài đặt.
   • Sử dụng nút menu HOME:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm.
    2. Chọn Cài đặt.
  2. Trong danh mục Personal (Cá nhân) hoặc Accounts (Tài khoản), chọn Add account (Thêm tài khoản).
  3. Trên màn hình Choose account type (Chọn loại tài khoản), chọn Google.
  4. Nhập email và mật khẩu Google của bạn để đăng nhập.

Đối với Android ™ 9 hoặc cũ hơn, nếu những giải pháp trên không khắc phục được sự cố, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây :
Hủy toàn bộ ứng dụng đang tải xuống và đang thiết lập .

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Google Play Store trong Apps (Ứng dụng).
 3. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
 4. Chọn Downloading…. (Đang tải xuống…)
 5. Mở biểu tượng ứng dụng.
 6. Chọn CANCEL INSTALL (HỦY CÀI ĐẶT) hoặc chọn biểu tượng dừng.

Thực hiện Clear Data (Xóa dữ liệu) và Clear Cache (Xóa bộ nhớ đệm) đối với Google Play services (Dịch vụ Google Play).

Đối với Android 9

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Google Play services (Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
 4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — Clear data (Xóa dữ liệu) — OK.
 5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

Đối với Android 8.0

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play services (Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
 4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — OK.
 5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play services (Dịch vụ Google Play) trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
 4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) — OK và trên màn hình được hiển thị, hãy chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) — OK.
 5. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) — OK.

LƯU Ý: Bạn không thể cài đặt các ứng dụng bị hạn chế khi đã thiết lập Parental controls (Kiểm soát trẻ em). Kiểm tra các cài đặt bằng cách thực hiện quy trình sau đây:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
  • Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play Store (Cửa hàng Google Play) — Settings (Cài đặt) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em).
  • Chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) — Settings (Cài đặt) — Parental controls (Kiểm soát trẻ em) hoặc Parental controls Settings (Cài đặt kiểm soát trẻ em).
Tôi không thể tải xuống, cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng nào từ Cửa hàng Google Play. | Sony VN

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay