Luật Hàng không dân dụng số 63-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Luật Hàng không dân dụng số 63-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

 QUỐC HỘI
********

Số : 63 – LCT / HĐNN8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI SỐ 63-LCT/HĐNN8 NGÀY 26/12/1991 VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1: MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

Điều 1

1 – Luật này pháp luật những quan hệ pháp lý tương quan tới hoạt động giải trí hàng không dân dụng nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn hàng không, khai thác có hiệu suất cao những tiềm năng về hàng không, góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, lan rộng ra giao lưu và hợp tác quốc tế .Hoạt động hàng không dân dụng nói tại Luật này gồm có những hoạt động giải trí nhằm mục đích sử dụng tầu bay vào mục tiêu luân chuyển hành khách, tư trang, hàng hoá, bưu kiện, bưu phẩm và Giao hàng những hoạt động giải trí kinh tế tài chính khác, Giao hàng nghiên cứu và điều tra khoa học, hoạt động giải trí văn hoá, thể thao, y tế, tìm kiếm – giải cứu và những hoạt động giải trí dân dụng khác .2 – Đối với những quan hệ pháp lý tương quan tới hoạt động giải trí hàng không dân dụng mà Luật này không pháp luật, thì vận dụng những pháp luật pháp lý tương ứng khác của Nước Ta .

Điều 2

Tổ chức, cá thể thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính được phép hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hàng không đều bình đẳng trước pháp lý. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế hợp tác, góp vốn đầu tư trong nghành nghề dịch vụ hàng không dân dụng tại Nước Ta trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ và pháp lý của Nước Ta .

Điều 3

1 – Luật này được vận dụng so với :a ) Hoạt động hàng không dân dụng Nước Ta trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;b ) Hoạt động hàng không dân dụng Nước Ta ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, nếu pháp lý của nước thường trực không lao lý khác ;c ) Hoạt động hàng không dân dụng quốc tế tại Nước Ta trong những trường hợp được Luật này lao lý .2 – Luật này không vận dụng so với tầu bay của những lực lượng vũ trang, hải quan và những tầu bay khác chuyên dùng cho mục tiêu công vụ Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng lao lý, sau đây gọi là tầu bay công vụ Nhà nước, trừ trường hợp dùng vào mục tiêu dân dụng hoặc những trường hợp khác được Luật này lao lý .

Điều 4

1 – Nếu điều ước quốc tế mà Nước Ta ký kết hoặc tham gia có lao lý khác với Luật này, thì vận dụng điều ước quốc tế .2 – Tổ chức, cá thể Nước Ta hoàn toàn có thể thoả thuận với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế việc vận dụng pháp lý của quốc tế khi ký kết hợp đồng luân chuyển, dịch vụ hàng không với điều kiện kèm theo không vi phạm điều cấm của pháp lý và phong tục, tập quán Nước Ta .3 – Pháp luật của quốc tế hoàn toàn có thể được vận dụng tại Nước Ta để xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí hàng không dân dụng trong những trường hợp do pháp lý Nước Ta pháp luật hoặc có thoả thuận trong hợp đồng, nếu không trái với trật tự và quyền lợi công cộng của Nước Ta .

Điều 5

1 – Pháp luật của vương quốc nơi ĐK tầu bay được vận dụng để kiểm soát và điều chỉnh quan hệ phát sinh trong tầu bay đang bay .2 – Trong trường hợp có xung đột pháp lý, thì vận dụng những nguyên tắc sau đây :a ) Các quyền về chiếm hữu tầu bay được xác lập theo pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay ;b ) Hình thức hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu tầu bay được xác lập theo pháp lý của vương quốc nơi ký kết hợp đồng ;c ) Việc trả công cứu hộ cứu nạn được xử lý theo pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay được cứu hộ cứu nạn ;d ) Tranh chấp phát sinh do tầu bay va chạm hoặc gây cản trở cho nhau hoặc do tầu bay đang bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất được xử lý theo pháp lý của vương quốc nơi xảy ra tai nạn đáng tiếc .

Mục 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Điều 6

1 – Quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng gồm có :a ) Lập quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng ngành hàng không dân dụng ;b ) Ban hành những pháp luật pháp lý về hàng không dân dụng ; ký kết, tham gia và bảo vệ triển khai điều ước quốc tế về hàng không ;c ) Thiết lập và quản trị việc khai thác những đường hàng không ;d ) Đăng ký tầu bay, cảng hàng không quốc tế, trường bay dân dụng ;e ) Thành lập và quản trị cảng hàng không quốc tế, trường bay dân dụng ; quản trị trang bị, thiết bị ship hàng giao thông vận tải hàng không ; luân chuyển hàng không ;g ) Cấp, đình chỉ, sửa đổi, tịch thu hoặc huỷ bỏ những chứng từ, bằng, giấy phép và những sách vở, tài liệu khác tương quan tới hoạt động giải trí hàng không dân dụng ;h ) Tổ chức việc tìm kiếm – giải cứu và tìm hiểu tai nạn thương tâm hàng không ;i ) Tổ chức và bảo vệ thực thi bảo mật an ninh và bảo đảm an toàn hàng không ;k ) Thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính những vi phạm trong hoạt động giải trí hàng không dân dụng ;l ) Hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ hàng không dân dụng .2 – Hội đồng bộ trưởng thống nhất quản trị Nhà nước về hàng không dân dụng .Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện thực thi công dụng quản trị Nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng .

Điều 7

1 – Mọi hoạt động giải trí hàng không dân dụng trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân theo lao lý của pháp lý Nước Ta về sử dụng vùng trời .2 – Tầu bay dân dụng quốc tế chỉ được bay trên vùng trời Nước Ta trên cơ sở hiệp định về hàng không đã ký kết với nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc có phép cấp riêng cho chuyến bay không thường lệ .

Chương 2:

TÀU BAY

Mục 1: ĐĂNG KÝ VÀ QUỐC TỊCH

Điều 8

1 – Tầu bay nói tại Luật này gồm có máy bay, tầu lượn, khí cầu và những thiết bị bay tựa như khác hoàn toàn có thể được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động ảnh hưởng tương hỗ với không khí .Tầu bay dân dụng nói tại Luật này là tầu bay chuyên hoạt động giải trí cho mục tiêu dân dụng .2 – Khi bay trên vùng trời Nước Ta, tầu bay phải có ĐK, phải được sơn hoặc gắn tín hiệu quốc tịch và tín hiệu ĐK tương thích với pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay .

Điều 9

1 – Tầu bay thuộc chiếm hữu của công dân Nước Ta thường trú tại Nước Ta và của pháp nhân Nước Ta có trụ sở hoạt động giải trí chính tại Nước Ta được phép ĐK tại Nước Ta .Tầu bay của pháp nhân có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được ĐK tại Nước Ta theo lao lý của Hội đồng bộ trưởng .2 – Tầu bay chỉ được ĐK tại Nước Ta khi không còn ĐK quốc tế .

Điều 10

1 – Tầu bay dân dụng Nước Ta phải được ĐK vào Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta .Sau khi ĐK vào Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta, thì tầu bay có quốc tịch Nước Ta và được cấp chứng từ ĐK tầu bay dân dụng Nước Ta .2 – Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta được mở công khai minh bạch .3 – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện lập Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta ; pháp luật thủ tục ĐK ; lao lý việc sơn hoặc gắn tín hiệu quốc tịch và tín hiệu ĐK của tầu bay dân dụng Nước Ta .

Điều 11

Tầu bay dân dụng Nước Ta bị xoá ĐK trong những trường hợp sau đây :1 – Hư hỏng không còn năng lực sử dụng ;2 – Chuyển nhượng quyền sở hữu ;3 – Bị công bố là mất tích ;4 – Không còn đủ những điều kiện kèm theo để được ĐK là tầu bay dân dụng Nước Ta theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Mục 2: TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY

Điều 12

Khi bay trên vùng trời Nước Ta, tầu bay phải có chứng từ đủ điều kiện kèm theo bay được cấp hoặc được công nhận tương thích với pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay và tương thích với những tiêu chuẩn mà Nước Ta thừa nhận .

Điều 13

Việc sử dụng thiết bị vô tuyến của tầu bay quốc tế hoạt động giải trí trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân theo lao lý của pháp lý Nước Ta về việc sử dụng thiết bị đó .

Điều 14

1 – Tổ chức, cá thể bảo trì, sửa chữa thay thế hoặc thử nghiệm tầu bay, động cơ và trang bị, thiết bị trên tầu bay phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .2 – Tầu bay, động cơ và trang bị, thiết bị lắp trên tầu bay được sản xuất tại Nước Ta phải tuân theo pháp luật của pháp lý Nước Ta về tiêu chuẩn và chỉ được sử dụng cho mục tiêu hàng không khi có giấy phép sử dụng .

Điều 15

Việc cấp, gia hạn, tịch thu, huỷ bỏ chứng từ đủ điều kiện kèm theo bay, giấy phép sửa chữa thay thế, bảo trì, thử nghiệm tầu bay, giấy phép sử dụng tầu bay, động cơ, trang bị, thiết bị của tầu bay sản xuất tại Nước Ta ; việc lắp ráp thiết bị vô tuyến của tầu bay dân dụng Nước Ta và việc sử dụng những thiết bị vô tuyến của tầu bay dân dụng hoạt động giải trí trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta do Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện pháp luật .

Mục 3: GIẤY TỜ, TÀI LIÊỤ MANG THEO TÀU  BAY

Điều 16

1 – Mỗi tầu bay dân dụng khi khai thác phải mang theo sách vở, tài liệu sau đây :a ) Chứng chỉ ĐK tầu bay ;b ) Chứng chỉ đủ điều kiện kèm theo bay ;c ) Bằng, chứng từ thích hợp của thành viên tổ bay ;d ) Nhật ký bay ;e ) Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến trên tầu bay, nếu được lắp ráp ;g ) Sổ tay hướng dẫn bay ;h ) Danh sách hành khách, trong trường hợp luân chuyển hành khách ;i ) Bảng kê khai hàng hoá, trong trường hợp luân chuyển hàng hoá .Căn cứ vào kiểu, loại tầu bay và trách nhiệm của chuyến bay, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải – vận tải đường bộ và bưu điện lao lý việc miễn mang theo 1 số ít sách vở, tài liệu nói tại khoản này .2 – Giấy tờ, tài liệu mang theo tầu bay dân dụng quốc tế phải tương thích với pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay .3 – Các cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền của Nước Ta, trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm do pháp lý lao lý, có quyền kiểm tra sách vở, tài liệu mang theo tầu bay dân dụng Nước Ta và quốc tế .

Mục 4: CÁC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TÀU BAY

Điều 17

Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, cầm đồ, thế chấp ngân hàng tầu bay dân dụng Nước Ta phải tuân theo lao lý của pháp lý Nước Ta .

Điều 18

Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu tầu bay dân dụng Nước Ta phải lập thành văn bản và chỉ có giá trị khi đã ĐK vào Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta .

Điều 19

1 – Việc cầm đồ, thế chấp ngân hàng tầu bay phải lập thành văn bản và chỉ có giá trị khi đã ĐK vào Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng Nước Ta .Trong trường hợp một tầu bay cầm đồ, thế chấp ngân hàng cho nhiều chủ nợ, thì thứ tự cầm đồ, thế chấp ngân hàng được xác lập theo thời hạn ĐK .2 – Đăng ký cầm đồ, thế chấp ngân hàng chỉ bị huỷ bỏ theo thoả thuận bằng văn bản của những bên hoặc theo quyết định hành động của Toà án .3 – Sau khi những khoản nợ ưu tiên đã được giao dịch thanh toán, những chủ nợ đã ĐK cầm đồ, thế chấp ngân hàng được trả nợ theo thứ tự ĐK .

Điều 20

1 – Những khoản nợ ưu tiên được giao dịch thanh toán theo thứ tự sau đây :a ) án phí và những ngân sách cho việc thi hành án ;b ) Tiền công cứu hộ cứu nạn tầu bay ;c ) Chi tiêu đặc biệt quan trọng cho việc giữ gìn tầu bay .2 – Những khoản nợ trong cùng một nhóm nói tại điểm b và điểm c, khoản 1 Điều này được thanh toán giao dịch theo thứ tự thời hạn ngược lại của sự kiện phát sinh khoản nợ .

Điều 21

Trong trường hợp tầu bay cầm đồ, thế chấp ngân hàng bị mất tích hoặc hư hỏng nghiêm trọng mà đã được bảo hiểm, thì những chủ nợ đã ĐK cầm đồ, thế chấp ngân hàng được hưởng số tiền bảo hiểm đó .

Điều 22

1 – Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền quyết định hành động tạm giữ hoặc quyết định hành động triển khai việc tạm giữ tầu bay theo nhu yếu của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền khác, kể cả tầu bay dân dụng quốc tế, nếu tầu bay đó vi phạm pháp luật của pháp lý. Thời hạn tạm giữ không được quá 48 giờ, kể từ khi thực thi việc tạm giữ .2 – Toà án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW có quyền quyết định hành động bắt giữ tầu bay, kể cả tầu bay dân dụng quốc tế theo nhu yếu của chủ nợ hoặc trong trường hợp tầu bay gây thiệt hại cho người thứ ba khi đang bay, thì theo nhu yếu của nạn nhân hoặc những người khác có quyền và quyền lợi theo pháp luật của pháp lý. Việc bắt giữ hoàn toàn có thể vận dụng so với bất kể tầu bay nào của cùng một chủ chiếm hữu .Việc bắt giữ tầu bay phải chấm hết trong những trường hợp sau đây :a ) Các khoản nợ đã được giao dịch thanh toán không thiếu ;b ) Một khoản tiền đã được ký thác ;c ) Người nhu yếu bắt giữ đề xuất thôi bắt giữ .3 – Nếu việc nhu yếu bắt giữ hoặc tạm giữ không có địa thế căn cứ hoặc trái pháp lý, thì người nhu yếu bắt giữ, người quyết định hành động tạm giữ tầu bay phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho người khai thác hoặc người luân chuyển .

Chương 3:

CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 23

1 – Cảng hàng không nói tại Luật này là một tổng hợp khu công trình gồm có trường bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, khu công trình mặt đất thiết yếu khác được sử dụng cho tầu bay đi và đến, thực thi dịch vụ luân chuyển hàng không .Sân bay nói tại Luật này là một phần xác lập trên mặt đất hoặc trên mặt nước được kiến thiết xây dựng để bảo vệ cho tầu bay cất cánh, hạ cánh và chuyển dời .Cảng hàng không, trường bay có khu vực lân cận để bảo vệ bảo đảm an toàn cho hoạt động giải trí bay và dân cư trong khu vực đó .Hội đồng bộ trưởng phát hành quy định khu vực lân cận của cảng hàng không quốc tế, trường bay .2 – Tầu bay được cất cánh, hạ cánh tại những cảng hàng không quốc tế, trường bay được xây dựng hợp pháp, trừ trường hợp phải hạ cánh bắt buộc .3 – Tầu bay dân dụng Nước Ta, tầu bay dân dụng quốc tế thực thi chuyến bay quốc tế chỉ được phép cất cánh, hạ cánh tại những cảng hàng không quốc tế, trường bay mở ra cho giao lưu hàng không quốc tế ; trong trường hợp cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế, trường bay trong nước, thì phải được phép của quản trị Hội đồng bộ trưởng .Chuyến bay quốc tế nói tại Luật này là chuyến bay được triển khai trên chủ quyền lãnh thổ của hai hoặc nhiều vương quốc .

Điều 24

Lệ phí cảng hàng không quốc tế, trường bay do Hội đồng bộ trưởng lao lý .

Mục 2: THÀNH LẬPCẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 25

1 – Việc xây dựng, lan rộng ra hoặc tái tạo cảng hàng không quốc tế, trường bay và mở cảng hàng không quốc tế, trường bay cho giao lưu hàng không quốc tế phải có giấy phép của quản trị Hội đồng bộ trưởng .Giấy phép phải ghi rõ ranh giới, khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay và những điều kiện kèm theo xây dựng trong từng trường hợp đơn cử .quản trị Hội đồng bộ trưởng quyết định hành động tạm đình chỉ hoạt động giải trí của cảng hàng không quốc tế, trường bay .Trong trường hợp thiết yếu, bãi cất cánh, hạ cánh trong thời điểm tạm thời hoàn toàn có thể được xây dựng theo lao lý của Hội đồng bộ trưởng .2 – Cảng hàng không, trường bay phải ĐK vào Sổ đăng bạ trường bay dân dụng Nước Ta .Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện lập Sổ đăng bạ trường bay dân dụng Nước Ta .3 – Trong khu vực cảng hàng không quốc tế, trường bay, nghiêm cấm thiết kế xây dựng khu công trình hoặc lắp ráp trang bị, thiết bị, trồng cây, chăn thả súc vật có năng lực gây mất bảo đảm an toàn hoặc gây nhiễu ảnh hưởng tác động tới hoạt động giải trí bay .

Mục 3: GIẤY PHÉPKHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 26

1 – Cảng hàng không, trường bay chỉ được cấp giấy phép khai thác khi có những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Tổ chức, cá thể xin cấp giấy phép khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay phải phân phối khá đầy đủ những điều kiện kèm theo về trình độ, tổ chức triển khai khai thác, trang bị, thiết bị và những yếu tố thiết yếu khác để bảo vệ bảo đảm an toàn hàng không ;b ) Các tiêu chuẩn kỹ thuật của cảng hàng không quốc tế, trường bay và vùng lân cận bảo vệ bảo đảm an toàn cho hoạt động giải trí của tầu bay .2 – Giấy phép khai thác có giá trị trong thời hạn ghi trong giấy phép và hoàn toàn có thể được gia hạn hoặc cấp lại .3 – Giấy phép khai thác hoàn toàn có thể bị tịch thu hoặc huỷ bỏ trong những trường hợp sau đây :a ) Tổ chức, cá thể có giấy phép không còn cung ứng được những điều kiện kèm theo nói tại khoản 1, Điều này ;b ) Cảng hàng không, trường bay không khai thác hoặc ngừng khai thác trong một thời hạn do pháp lý pháp luật hoặc đang khai thác mà gây nguy khốn cho hoạt động giải trí bay .4 – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện cấp, gia hạn, tịch thu hoặc huỷ bỏ giấy phép khai thác .

Mục 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Điều 27

1 – Cơ quan quản trị Nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không quốc tế, trường bay là Cảng vụ hàng không, đứng đầu là Giám đốc Cảng vụ hàng không .Giám đốc Cảng vụ hàng không có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì phối hợp hoạt động giải trí của những cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền khác tại cảng hàng không quốc tế, trường bay ; bảo vệ duy trì trật tự công cộng và vệ sinh môi trường tự nhiên .2 – Hội đồng bộ trưởng pháp luật tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của Cảng vụ hàng không và phát hành quy định phối hợp hoạt động giải trí của những cơ quan quản trị Nhà nước chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế, trường bay .Các cơ quan quản trị Nhà nước chuyên ngành hoạt động giải trí liên tục tại cảng hàng không quốc tế, trường bay được sắp xếp nơi thao tác thích hợp trong cảng hàng không quốc tế, trường bay theo phong cách thiết kế do cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 28

1 – Việc kiến thiết xây dựng, tái tạo khu công trình, hoặc lắp ráp trang bị, thiết bị, trồng cây trong khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay không được làm tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn của cảng hàng không quốc tế, trường bay và phải tuân theo lao lý của Hội đồng bộ trưởng .2 – Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền kiểm tra, theo dõi việc triển khai những lao lý bảo vệ bảo đảm an toàn trong khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay ; đình chỉ việc kiến thiết xây dựng, tái tạo những khu công trình, lắp ráp trang bị, thiết bị, trồng cây tại khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay gây mất bảo đảm an toàn cho hoạt động giải trí bay .Uỷ ban nhân dân những cấp nơi có cảng hàng không quốc tế, trường bay, trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Cảng vụ hàng không duy trì trật tự công cộng, bảo vệ thực thi những pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không tại khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay ; vận dụng những giải pháp buộc phá bỏ, vận động và di chuyển, đổi khác phong cách thiết kế khu công trình, trang bị, thiết bị hoặc chặt bỏ cây cối gây mất bảo đảm an toàn cho hoạt động giải trí bay .

Chương 4:

TỔ BAY

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 29

1 – Tổ bay nói tại Luật này gồm có người chỉ huy tầu bay, những thành viên tổ lái, nhân viên cấp dưới bảo vệ bảo đảm an toàn và nhân viên cấp dưới Giao hàng trong tầu bay khi thực thi chuyến bay .Tổ lái nói tại Luật này là một nhóm người trong một chuyến bay triển khai tính năng lái chính, lái phụ, dẫn đường trên không, cơ giới trên không và khai thác vô tuyến trên không .Thành viên tổ bay của tầu bay dân dụng Nước Ta là công dân Nước Ta ; trong trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể là công dân quốc tế .2 – Tầu bay dân dụng chỉ được phép bay khi có rất đầy đủ thành phần tổ bay theo pháp lý của vương quốc nơi ĐK tầu bay hoặc của vương quốc nơi người khai thác tầu bay có trụ sở chính hoặc thường trú .Căn cứ vào kiểu, loại tầu bay, trách nhiệm và điều kiện kèm theo khai thác tầu bay, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải – vận tải đường bộ và bưu điện pháp luật thành phần, chức trách, trách nhiệm của thành viên tổ bay của tầu bay dân dụng Nước Ta và của tầu bay thuộc quyền quản trị và sử dụng của người khai thác tầu bay có trụ sở chính hoặc thường trú tại Nước Ta .

Điều 30

1 – Thành viên tổ bay của tầu bay dân dụng Nước Ta phải có trình độ nhiệm vụ, sức khoẻ, hiểu biết tương thích với việc làm và chỉ được triển khai tính năng của mình khi có bằng, chứng từ thích hợp đã được cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền của Nước Ta cấp hoặc công nhận .2 – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện pháp luật tiêu chuẩn, thủ tục và điều kiện kèm theo cấp, công nhận, tịch thu, huỷ bỏ hoặc đình chỉ sử dụng bằng, chứng từ của thành viên tổ bay .

Mục 2: NGƯƠÌ CHỈ HUY TÀU BAY

Điều 31

Người chỉ huy tầu bay dân dụng Nước Ta là người có quyền cao nhất trong tầu bay, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo đảm an toàn và khai thác tầu bay trong thời hạn bay .

Điều 32

Người chỉ huy tầu bay có quyền quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc cất cánh, bay, hạ cánh, huỷ bỏ chuyến bay, quay trở lại nơi cất cánh hoặc hạ cánh bắt buộc .Trong trường hợp cần tránh nguy hại tức thời, trực tiếp đe doạ bảo đảm an toàn bay, người chỉ huy tầu bay có quyền không thực thi trách nhiệm chuyến bay, kế hoạch bay hoặc hướng dẫn của cơ quan không lưu, nhưng vẫn phải hành vi tương thích với quy tắc không lưu và phải báo cáo giải trình ngay với cơ quan không lưu thích hợp .

Điều 33

1 – Trong thời hạn bay, người chỉ huy tầu bay có quyền tạm giữ người có hành vi phạm tội, hành vi vi phạm trật tự, kỷ luật trong tầu bay hoặc chống lại mệnh lệnh của người chỉ huy và phải chuyển giao người đó cho nhà chức trách có thẩm quyền khi tầu bay hạ cánh tại trường bay gần nhất .2 – Trong trường hợp cấp thiết cần bảo vệ bảo đảm an toàn chuyến bay, người chỉ huy tầu bay có quyền quyết định hành động xả bớt nguyên vật liệu, vứt bỏ tư trang, hàng hoá, bưu kiện, bưu phẩm theo lao lý của pháp lý .3 – Trong trường hợp hạ cánh bắt buộc, người chỉ huy tầu bay có quyền ra những mệnh lệnh thiết yếu so với mọi người trong tầu bay cho tới khi chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm cho nhà chức trách có thẩm quyền .

Điều 34

Người chỉ huy tầu bay có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành thông tư của người khai thác tầu bay. Trong trường hợp không hề nhận được thông tư hoặc thông tư không rõ ràng, thì người chỉ huy tầu bay có quyền thực thi những việc làm sau đây và phải thông tin ngay cho người khai thác :1 – Chi những khoản tiền thiết yếu để hoàn thành xong trách nhiệm của chuyến bay ;2 – Cho thực thi những việc làm thiết yếu để tầu bay liên tục bay ;3 – Áp dụng những giải pháp và chi những khoản tiền thiết yếu để bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và gia tài trong chuyến bay ;4 – Thuê mướn nhân công trong thời hạn ngắn theo từng vấn đề thiết yếu cho chuyến bay ;5 – Vay những khoản tiền thiết yếu để thực thi những quyền nói tại Điều này .

Điều 35

1 – Khi tầu bay bị lâm nguy, lâm nạn, người chỉ huy tầu bay có nghĩa vụ và trách nhiệm vận dụng mọi giải pháp thiết yếu để bảo vệ bảo đảm an toàn cho tầu bay, người và gia tài trong tầu bay và chỉ được rời tầu bay sau cuối .Thành viên tổ bay không được rời tầu bay khi chưa có lệnh của người chỉ huy tầu bay .2 – Trong trường hợp phát hiện người, phương tiện đi lại giao thông vận tải hoặc gia tài khác bị nạn ở ngoài tầu bay, thì người chỉ huy tầu bay phải thông tin ngay cho cơ quan không lưu thích hợp biết và có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ theo năng lực, trong chừng mực không gây nguy hại cho tầu bay, người và gia tài trong tầu bay của mình .

Mục 3: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUÊ NHÂN VIÊN BAY CHUYÊN NGHIỆP

Điều 36

Nhân viên bay chuyên nghiệp nói tại Luật này là người chuyên thực thi công dụng thành viên tổ bay và được ĐK vào Sổ nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp .Điều kiện, thủ tục ĐK và việc lập Sổ ĐK nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải – vận tải đường bộ và bưu điện lao lý .

Điều 37

Ngoài những lao lý tại Mục này, hợp đồng lao động thuê nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp còn phải tuân theo những lao lý của pháp lý về lao động .

Điều 38

Người thuê và sử dụng nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp phải trực tiếp ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp, phải ĐK hợp đồng này tại cơ quan quản trị Sổ ĐK nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp .

Điều 39

Hợp đồng lao động thuê nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp phải có nội dung hầu hết sau đây :1 – Nội dung việc làm và mức lương tối thiểu hàng tháng ; mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu do pháp lý pháp luật so với nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp ;2 – Mức trợ cấp trong trường hợp buộc thôi việc ;3 – Các điều kiện kèm theo chấm hết hợp đồng lao động trong trường hợp ốm đau, tàn tật hoặc chết ;4 – Nơi đến sau cuối hoặc thời gian được coi là kết thúc việc làm so với hợp đồng ký kết theo vấn đề ;5 – Thời hạn ở quốc tế, phụ cấp lưu trú, điều kiện kèm theo nghỉ phép, điều kiện kèm theo trở lại nước nếu có .

Điều 40

Nhân viên bay chuyên nghiệp chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những việc làm được ghi trong hợp đồng và nghĩa vụ và trách nhiệm do pháp lý pháp luật ; nếu họ tự nguyện thao tác trong những điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng không ghi trong hợp đồng, thì người thuê và sử dụng phải đổi khác hợp đồng để xác lập những điều kiện kèm theo thao tác đặc biệt quan trọng, mức trợ cấp và mức bồi thường thiệt hại đặc biệt quan trọng .

Điều 41

1 – Đối với hợp đồng thao tác có thời hạn xác lập, nếu thời hạn hợp đồng đã hết trong khi đang thi hành trách nhiệm, thì hợp đồng mặc nhiên được gia hạn cho đến khi kết thúc trách nhiệm .2 – Trong trường hợp thông tin trước việc đơn phương huỷ bỏ hợp đồng lao động có thời hạn không xác lập, nếu việc thông tin triển khai vào lúc đang thi hành trách nhiệm, thì thời gian thông tin được xác lập kể từ ngày kết thúc trách nhiệm .3 – Trong trường hợp nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp không hề liên tục thi hành trách nhiệm, thì người thuê và sử dụng phải chịu phí tổn đưa họ về nơi đã thoả thuận trong hợp đồng .4 – Việc người chỉ huy tầu bay quyết định hành động nhân viên cấp dưới bay chuyên nghiệp ngừng thao tác vì nguyên do bảo đảm an toàn hoặc bảo mật an ninh không làm chấm hết hợp đồng lao động. Người thuê và sử dụng lao động chịu mọi phí tổn phát sinh từ việc này .

Chương 5:

HOẠT ĐỘNG BAY

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 42

Tầu bay dân dụng Nước Ta, tầu bay dân dụng quốc tế hoạt động giải trí trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, tầu bay công vụ Nhà nước hoạt động giải trí trong khu vực trấn áp của hàng không dân dụng, cá thể và tổ chức triển khai tương quan đến hoạt động giải trí bay đều phải tuân thủ khắt khe quy tắc không lưu do Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện phát hành .

Mục 2: CƠ QUAN KHÔNG LƯU

Điều 43

1 – Cơ quan không lưu được tổ chức triển khai thành mạng lưới hệ thống, hoạt động giải trí theo quy định thống nhất quản trị những hoạt động giải trí bay dân dụng .2 – Cơ quan không lưu có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ pháp luật về quản trị và bảo vệ vùng trời, phối hợp ngặt nghèo và liên tục với cơ quan quản trị và bảo vệ vùng trời thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định phối hợp hoạt động giải trí do Hội đồng bộ trưởng phát hành .

Điều 44

1 – Nhân viên trấn áp không lưu chỉ được thực thi tính năng của mình khi có bằng, chứng từ thích hợp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp .2 – Tiêu chuẩn, thủ tục và điều kiện kèm theo cấp, tịch thu, huỷ bỏ hoặc đình chỉ sử dụng bằng, chứng từ của nhân viên cấp dưới trấn áp không lưu do Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện lao lý .

Mục 3: AN TOÀN BAY

Điều 45

Người chỉ huy tầu bay, tổ chức triển khai và cá thể khác tương quan tới việc chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay phải tuân thủ khắt khe quy tắc chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay .

Điều 46

1 – Khi hoạt động giải trí trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, tầu bay dân dụng Nước Ta, tầu bay dân dụng quốc tế phải bay theo đúng đường hàng không lao lý. Trong trường hợp bay chệch đường hàng không, người chỉ huy tầu bay và cơ quan trấn áp không lưu phải nhanh gọn vận dụng mọi giải pháp thiết yếu để đưa tầu bay về đường hàng không .Đường hàng không nói tại Luật này là một khu vực khoảng trống được trấn áp hoặc một phần của khu vực đó dưới dạng một hiên chạy dọc có số lượng giới hạn về độ cao, chiều rộng và có phương tiện đi lại vô tuyến dẫn đường .2 – Đường hàng không chỉ được phép khai thác khi đã có đủ những yếu tố thiết yếu bảo vệ bảo đảm an toàn cho hoạt động giải trí bay .quản trị Hội đồng bộ trưởng quyết định hành động việc thiết lập và được cho phép khai thác đường hàng không .

Điều 47

1 – Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, quản trị Hội đồng bộ trưởng ra quyết định hành động cấm hoặc hạn chế bay trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .Địa điểm, số lượng giới hạn và điều kiện kèm theo của khu vực cấm hoặc hạn chế phải được thông tin công khai minh bạch .2 – Tầu bay bay vào khu vực cấm bị buộc phải hạ cánh tại trường bay gần nhất hoặc tại một trường bay được chỉ định ngoài khu vực cấm. Người điều khiển và tinh chỉnh tầu bay có nghĩa vụ và trách nhiệm khai rõ nguyên do vi phạm .

Điều 48

Tầu bay bay trên khu vực đông dân phải bay ở độ cao thiết yếu .Tầu bay không được bay thao diễn, rèn luyện trên khu vực đông dân, trừ trường hợp được phép của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền .

Điều 49

Nghiêm cấm việc chụp ảnh, quay phim từ trên không hoặc sử dụng phương tiện đi lại liên lạc vô tuyến, ngoài thiết bị của tầu bay, trừ trường hợp được phép của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền .

Điều 50

Tầu bay bay vào khu vực cấm hoặc vi phạm lao lý bay vào, bay ra, quy tắc không lưu, quy tắc về quản trị và sử dụng vùng trời, nếu không chấp hành mệnh lệnh của nhà chức trách có thẩm quyền, thì hoàn toàn có thể bị vận dụng giải pháp trấn áp cưỡng bức hoặc bị buộc hạ cánh .

Mục 4: TÌM KIẾM – CỨU NGUY VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN TÀU BAY

Điều 51

1 – Cơ quan không lưu, tổ chức triển khai tìm kiếm – giải cứu phải vận dụng mọi giải pháp thiết yếu và kịp thời để tương hỗ tầu bay lâm nguy, lâm nạn .Tầu bay lâm nguy là tầu bay đang bị nguy khốn hoặc có người trong tầu bay đang bị nguy khốn mà tổ bay không đủ năng lực khắc phục .Tầu bay lâm nạn là tầu bay bị hỏng nghiêm trọng hoặc bị hỏng trọn vẹn trong khi cất cánh, đang bay hoặc hạ cánh ; bị mất liên lạc hoặc bị rơi ; tầu bay phải hạ cánh bắt buộc ngoài trường bay .2 – Trong trường hợp tầu bay lâm nguy, lâm nạn tại khu vực cảng hàng không quốc tế, trường bay, thì Giám đốc Cảng vụ hàng không tại đó có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai hiệp đồng với tổ chức triển khai tìm kiếm – giải cứu triển khai tương hỗ người, tầu bay và gia tài trong khu vực nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Trong trường hợp tầu bay lâm nguy, lâm nạn ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay, thì tổ chức tìm kiếm – cứu nguy hiệp đồng với chính quyền địa phương và với các tổ chức khác tiến hành việc tìm kiếm – cứu nguy.

3 – Mọi tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời tin tức về tai nạn thương tâm tầu bay cho chính quyền sở tại địa phương, tổ chức triển khai tìm kiếm – giải cứu hoặc tổ chức triển khai hàng không gần nhất và giúp sức việc tìm kiếm – giải cứu người, dữ gìn và bảo vệ tầu bay và gia tài trong tầu bay .

Điều 52

1 – Cơ quan không lưu, tổ chức triển khai tìm kiếm – giải cứu triển khai ngay việc tìm kiếm tầu bay bị lâm nguy, lâm nạn hoặc bị mất liên lạc, nếu không xác lập được vị trí của tầu bay .2 – Tầu bay và những người trong tầu bay chỉ hoàn toàn có thể bị công bố là mất tích sau sáu tháng, kể từ ngày nhận được tin tức ở đầu cuối về tầu bay theo thủ tục do pháp lý pháp luật .

Điều 53

Việc tìm hiểu tai nạn thương tâm tầu bay phải thực thi theo đúng thủ tục do Hội đồng bộ trưởng lao lý .

Điều 54

Các pháp luật của Bộ luật hàng hải Nước Ta về trục vớt, dữ gìn và bảo vệ và xử lý tài sản chìm đắm hoặc trôi dạt ở biển cũng được vận dụng so với xác tầu bay và gia tài khác trong tầu bay được tìm thấy ở biển hoặc bờ biển Nước Ta .

Chương 6:

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Mục 1: DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Điều 55

1 – Chỉ có doanh nghiệp luân chuyển hàng không được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta mới được kinh doanh thương mại luân chuyển công cộng bằng tầu bay .2 – Giấy phép xây dựng doanh nghiệp luân chuyển hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện cấp, sau khi được quản trị Hội đồng bộ trưởng được cho phép xây dựng .3 – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện cấp giấy phép khai thác so với việc luân chuyển thường lệ và pháp luật việc cấp phép khai thác so với luân chuyển không thường lệ .4 – Giấy phép xây dựng doanh nghiệp, giấy phép khai thác hoàn toàn có thể bị tịch thu hoặc đình chỉ sử dụng khi doanh nghiệp luân chuyển hàng không thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Vi phạm điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, điều kiện kèm theo khai thác hoặc những pháp luật khác của pháp lý về hàng không ;b ) Không mở màn kinh doanh thương mại trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng ;c ) Ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại quá sáu tháng .Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện cấp, gia hạn, tịch thu, huỷ bỏ hoặc đình chỉ sử dụng giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác của doanh nghiệp luân chuyển hàng không .5 – Hội đồng bộ trưởng lao lý thủ tục, điều kiện kèm theo cấp, gia hạn, tịch thu, huỷ bỏ hoặc đình chỉ sử dụng giấy phép xây dựng, ĐK kinh doanh thương mại, điều kiện kèm theo so với chuyến bay thường lệ, điều kiện kèm theo và số lượng giới hạn thực thi chuyến bay không thường lệ .

Điều 56

Hãng hàng không vương quốc Nước Ta được Nhà nước tạo điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh tế tài chính để hoạt động giải trí .

Điều 57

Hãng hàng không quốc tế không được luân chuyển hành khách, tư trang, hàng hoá, bưu điện và bưu phẩm giữa những điểm trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, trừ trường hợp được Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện được cho phép .

Điều 58

1 – Hàng không quốc tế chỉ được luân chuyển hành khách, tư trang, hàng hoá, bưu kiện và bưu phẩm từ quốc tế vào Nước Ta và từ Nước Ta ra quốc tế trên cơ sở hiệp định hàng không ký kết với nhà nước Nước Ta .2 – Việc luân chuyển trên những chuyến bay không thường lệ từ Nước Ta ra quốc tế và từ quốc tế vào Nước Ta chỉ được thực thi khi được phép của Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện .

Mục 2: HỢP ĐỒNG VÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Điều 59

Theo hợp đồng luân chuyển hàng hoá bằng đường hàng không giữa người luân chuyển và người gửi hàng, người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm luân chuyển hàng hoá đã thoả thuận trong hợp đồng tới khu vực đến và trả hàng hoá cho người có quyền nhận ; người gửi hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền cước phí và phụ phí luân chuyển .

Điều 60

1 – Vận đơn hàng không là chứng từ luân chuyển hàng hoá và dẫn chứng của việc ký kết hợp đồng luân chuyển hàng hoá bằng tầu bay, về điều kiện kèm theo của hợp đồng và việc đã tiếp đón hàng hoá để luân chuyển .2 – Việc mất vận đơn, ghi không rất đầy đủ cụ thể hoặc sai quy cách vận đơn không tác động ảnh hưởng tới sự sống sót và giá trị hợp đồng .

Điều 61

1 – Người gửi hàng phải ghi rõ ràng, đúng chuẩn vào vận đơn, tên hàng hoá, khối lượng, số lượng, kích cỡ, quy cách đóng gói và những đặc tính khác của hàng hoá .Người luân chuyển có quyền kiểm tra sự đúng đắn của việc kê khai .Người gửi hàng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho người luân chuyển hoặc thiệt hại mà người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường do việc người gửi hàng kê khai không đúng quy cách, không đúng mực hoặc không rất đầy đủ .2 – Người gửi hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm giao vận đơn và phân phối cho người luân chuyển sách vở, tài liệu và thông tin thiết yếu khác về hàng hoá .3 – Người gửi hàng phải thực thi điều kiện kèm theo và hướng dẫn của người luân chuyển về vỏ hộp, đóng gói và ký hiệu, mã hiệu hàng hoá .Người luân chuyển có quyền khước từ luân chuyển hàng hoá không theo đúng điều kiện kèm theo và hướng dẫn của người luân chuyển về vỏ hộp, đóng gói và ký hiệu, mã hiệu hàng hoá .

Điều 62

1 – Số liệu về khối lượng, size, bao gói và số kiện hàng hoá mà người gửi hàng kê khai trong vận đơn là vật chứng có giá trị đương nhiên trong việc kiện người luân chuyển .2 – Số liệu về số lượng hàng hoá, thể tích, thực trạng của hàng hoá mà người gửi hàng kê khai trong vận đơn không có giá trị chứng cứ trong việc kiện người luân chuyển, trừ trường hợp người luân chuyển và người gửi hàng đã cùng kiểm tra, xác nhận hoặc những số liệu này hoàn toàn có thể nhận ra một cách rõ ràng qua vẻ bên ngoài của hàng hoá .

Điều 63

1 – Nếu xuất trình vận đơn thì người gửi hàng có quyền nhu yếu :a ) Lấy lại hàng hoá tại nơi gửi hàng hoặc nơi hàng đến ;b ) Giữ hàng lại tại bất kể nơi hạ cánh nào trong hành trình dài ;c ) Yêu cầu người luân chuyển giao hàng cho người nhận khác tại nơi đến hoặc nơi khác trong hành trình dài ;d ) Yêu cầu luân chuyển hàng hoá trở lại nơi gửi hàng .Trong trường hợp người nhận hàng khước từ nhận hàng hoặc hàng không hề giao cho người nhận hàng được, thì người gửi hàng vẫn có quyền so với hàng hoá đó .2 – Các quyền của người gửi hàng quy định khoản 1 Điều này chấm hết, kể từ thời gian người nhận hàng đã nhu yếu người vận chuyển giao vận đơn và hàng hoá cho họ .3 – Các nhu yếu của người gửi hàng nói tại khoản 1 Điều này không được thực thi, nếu việc triển khai những nhu yếu này cản trở hoạt động giải trí thông thường của người luân chuyển hoặc gây trở ngại cho những người gửi hàng khác .Yêu cầu của người gửi hàng so với hàng hoá phải được ghi vào vận đơn .Nếu không hề triển khai được nhu yếu của người gửi hàng, thì người luân chuyển phải thông tin ngay cho người gửi hàng biết .Người gửi hàng phải chịu mọi phí tổn phát sinh do việc thực thi những nhu yếu trên .

Điều 64

1 – Khi hàng hoá đã được luân chuyển đến nơi giao hàng, người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho người có quyền nhận hàng đến nhận hàng .2 – Trong trường hợp người nhận hàng khước từ nhận hàng hoặc hàng không hề giao cho người nhận hàng được, thì người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm cất giữ hàng hoá và thông tin cho người gửi hàng .Các phí tổn phát sinh do người gửi hàng chịu .3 – Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin bằng thư bảo vệ của người luân chuyển mà người gửi hàng không có nhu yếu hoặc không vấn đáp, thì người luân chuyển có quyền thanh lý số hàng hoá đó .Hội đồng bộ trưởng pháp luật thủ tục thanh lý hàng hoá .Số tiền thanh lý hàng hoá sau khi đã trừ những ngân sách tương quan đến việc luân chuyển, cất giữ và thanh lý hàng hoá, nếu còn thì phải được gửi vào ngân hàng nhà nước để trả lại cho người có quyền nhận .Trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày thanh lý hàng hoá mà không có người nhu yếu nhận số tiền còn lại, thì người luân chuyển gửi số tiền này vào kho bạc Nhà nước theo thủ tục do pháp lý lao lý .

Mục 3: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ

Điều 65

Theo hợp đồng luân chuyển hành khách, tư trang bằng đường hàng không, người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm luân chuyển hành khách và tư trang tới khu vực đến theo chuyến bay đã ghi trong vé, giữ chỗ cho hành khách trong tầu bay và giao tư trang ký gửi cho người có quyền nhận ; hành khách có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch tiền cước và phụ phí luân chuyển, kể cả tiền cước luân chuyển tư trang quá mức được miễn cước .

Điều 66

1 – Vé hành khách, tư trang và phiếu nhận tư trang là chứng từ luân chuyển hành khách, tư trang bằng tầu bay, là dẫn chứng về việc ký kết hợp đồng, điều kiện kèm theo của hợp đồng và việc đã đảm nhiệm tư trang để luân chuyển .2 – Việc mất hoặc ghi không không thiếu chi tiết cụ thể hoặc sai quy cách trong vé, phiếu nhận tư trang không ảnh hưởng tác động tới sự sống sót và giá trị của hợp đồng .

Điều 67

Người luân chuyển phải chăm sóc, chăm nom hành khách và phải thông tin kịp thời cho hành khách về chuyến bay. Trong trường hợp luân chuyển bị gián đoạn hoặc bị chậm lại trong hành trình dài, người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc đến điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt của hành khách và phải chịu ngân sách thiết yếu .

Điều 68

1 – Hành khách được miễn cước luân chuyển so với tư trang ký gửi và tư trang xách tay theo trong lượng do người luân chuyển công bố trên cơ sở Điều lệ luân chuyển .2 – Trẻ em đi tầu bay được miễn hoặc giảm cước và có chỗ thích hợp tuỳ theo độ tuổi .

Điều 69

Người luân chuyển có quyền khước từ luân chuyển hành khách đã có vé và đã giữ chỗ hoặc đang trong hành trình dài trong những trường hợp sau đây :1 – Do thực trạng sức khoẻ của hành khách mà người luân chuyển nhận thấy rõ rằng việc luân chuyển hoặc vận chuyển tiếp sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho hành khách đó, cho những người khác trong tầu bay hoặc gây nguy cơ tiềm ẩn cho chuyến bay ;2 – Để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ;3 – Hành khách không chấp hành lao lý về luân chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp bảo đảm an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng tác động đến tính mạng con người, sức khoẻ, gia tài của người khác ;4 – Vì nguyên do bảo mật an ninh .Trong những trường hợp nói tại những điểm 1, 2, 3 và 4 của Điều này, hành khách được nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé chưa sử dụng, sau khi đã trừ lệ phí và tiền phạt nếu có, theo pháp luật của Điều lệ luân chuyển .

Điều 70

Hành khách có quyền huỷ bỏ hợp đồng luân chuyển ; nếu đang trong hành trình dài, có quyền từ chối bay tiếp tại bất kể trường bay hoặc nơi hạ cánh bắt buộc nào và có quyền nhận lại tiền vé hoặc số tiền tương ứng của phần vé chưa sử dụng, sau khi đã trừ lệ phí và tiền phạt nếu có, theo lao lý của Điều lệ luân chuyển .

Mục 4: GIÁ CƯỚC

Điều 71

Nguyên tắc kiến thiết xây dựng, điều kiện kèm theo vận dụng giá cước luân chuyển hàng không do Hội đồng bộ trưởng pháp luật .Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải và Bưu điện chuẩn y giá cước luân chuyển thường lệ .

Mục 5: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Điều 72

Người luân chuyển phải bảo hiểm bắt buộc nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình so với tính mạng con người, sức khoẻ, thương tích của hành khách tới mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển và theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm .

Điều 73

1 – Người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng con người, sức khoẻ, thương tích của hành khách xảy ra trong quy trình luân chuyển bằng tầu bay, trừ trường hợp thiệt hại đó trọn vẹn do thực trạng sức khoẻ của hành khách gây ra .2 – Trong trường hợp thiệt hại do hành khách tự gây ra cho mình, thì người luân chuyển hoàn toàn có thể được miễn hoặc giảm nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại .

Điều 74

1 – Người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu vắng hoặc hư hỏng hàng hoá, tư trang ký gửi trong quy trình luân chuyển bằng tầu bay, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra do một trong những nguyên do sau đây :a ) Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hoá, tư trang ký gửi ;b ) Do hành vi bắt giữ hoặc hành vi cưỡng chế khác của nhà chức trách hoặc toà án so với hàng hoá, tư trang ký gửi ;c ) Do xung đột vũ trang ;d ) Do lỗi của người gửi, người nhận hàng hoá, tư trang ký gửi hoặc do lỗi của người áp tải được người gửi hoặc người nhận cử đi kèm hàng hoá .2 – Trong trường hợp xảy ra mất mát, thiếu vắng hoặc hư hỏng hành lý xách tay, người luân chuyển chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường, nếu người luân chuyển có lỗi gây ra thiệt hại .

Điều 75

1 – Quá trình luân chuyển hành khách bằng tầu bay được tính từ thời gian hành khách ra sân đỗ hoặc bước vào đường ống để lên tầu bay đến thời gian rời khỏi sân đỗ hoặc đường ống dưới sự hướng dẫn của nhân viên cấp dưới thay mặt đại diện người luân chuyển .2 – Quá trình luân chuyển hàng hoá, tư trang ký gửi bằng tầu bay được tính từ thời gian người gửi hàng giao hàng hoá, tư trang cho người luân chuyển tới thời gian người luân chuyển trả hàng hoá, tư trang cho người có quyền nhận .

Điều 76

1 – Mức bồi thường của người luân chuyển so với mất mát, thiếu vắng hoặc hư hỏng hàng hoá, tư trang được tính như sau :a ) Theo mức giá trị đã kê khai so với hàng hoá, tư trang ký gửi đã kê khai giá trị. Trong trường hợp người luân chuyển chứng tỏ được giá trị đã kê khai cao hơn giá trị trong thực tiễn, thì mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tiễn ;b ) Theo giá trị thiệt hại thực tiễn so với hàng hoá, tư trang ký gửi không kê khai giá trị ;c ) Theo giá trị thiệt hại trong thực tiễn so với tư trang xách tay .2 – Mức bồi thường thiệt hại nói tại điểm b và điểm c, khoản 1 Điều này không được vượt quá số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển ; trong trường hợp không xác lập giá trị thiệt hại trong thực tiễn, thì mức bồi thường được tính đến hơn cả số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển .3 – Ngoài mức bồi thường nói tại Điều này, người luân chuyển phải hoàn lại người gửi hàng cước phí, phụ phí luân chuyển số hàng hoá hoặc tư trang ký gửi bị thiệt hại .

Điều 77

1 – Người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra do luân chuyển chậm trễ, nếu không chứng tỏ được rằng mình, nhân viên cấp dưới hoặc đại lý của mình đã vận dụng mọi giải pháp để tránh thiệt hại hoặc không hề vận dụng những giải pháp như vậy .Hàng hoá bị coi là mất, nếu sau bẩy ngày, kể từ ngày lẽ ra hàng hoá phải được luân chuyển tới khu vực giao hàng mà hàng hoá không tới. Nếu sau khi đã được bồi thường mà hàng hoá tới, thì người nhận hàng vẫn có quyền nhận số hàng hoá đó và hoàn trả cho người luân chuyển số tiền bồi thường đã nhận .2 – Việc bồi thường thiệt hại do luân chuyển chậm trễ không vượt quá mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển .

Điều 78

1 – Người luân chuyển không được hưởng mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự trong trường hợp người luân chuyển, nhân viên cấp dưới hoặc đại lý của người luân chuyển khi triển khai trách nhiệm có lỗi cố ý hoặc vô ý nghiêm trọng gây nên thiệt hại .Người luân chuyển chỉ được hưởng mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự theo pháp luật của pháp lý .Hội đồng bộ trưởng pháp luật mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển so với luân chuyển hàng không trong nước .2 – Bất kỳ thoả thuận nào của người luân chuyển với hành khách, người gửi hàng và người nhận hàng nhằm mục đích miễn hoặc giảm nghĩa vụ và trách nhiệm của người luân chuyển pháp luật tại Luật này đều không có giá trị .3 – Người luân chuyển hoàn toàn có thể thoả thuận để lan rộng ra nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với hành khách, người gửi hoặc người nhận hàng .

Điều 79

Người luân chuyển có quyền nhu yếu hành khách, người gửi hoặc người nhận hàng bồi thường thiệt hại đã gây ra cho người luân chuyển hoặc thiệt hại mà người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường. Thủ tục và mức bồi thường triển khai theo pháp luật của pháp luật dân sự .

Điều 80

1 – Người gửi, hành khách và người có quyền nhận hàng hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền khiếu nại và kiện người luân chuyển .2 – Trước khi khởi kiện người luân chuyển về tổn thất hàng hoá, tư trang, thì những người có quyền khiếu nại và kiện người luân chuyển nói khoản 1 Điều này phải gửi khiếu nại tới người luân chuyển trong thời hạn sau đây :a ) Bẩy ngày kể từ ngày nhận hàng, trong trường hợp tổn thất tư trang ;b ) Mười bốn ngày kể từ ngày nhận hàng, trong trường hợp thiếu vắng, hư hỏng hàng hoá ; hai mươi mốt ngày kể từ ngày trả hàng, trong trường hợp mất mát hàng hoá ;c ) Hai mươi mốt ngày kể từ ngày lẽ ra người có quyền nhận hàng đã nhận được tư trang ký gửi hoặc hàng hoá, trong trường hợp luân chuyển chậm trễ .3 – Người luân chuyển phải thông tin cho người khiếu nại biết việc gật đầu hoặc không đồng ý khiếu nại trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày người luân chuyển nhận được khiếu nại. Nếu khiếu nại không được đồng ý hoặc quá thời hạn trên mà không nhận được thông tin vấn đáp, thì người khiếu nại có quyền khởi kiện .

Điều 81

Thời hiệu khởi kiện người luân chuyển về tổn thất hàng hoá, tư trang là một năm kể từ ngày hàng hoá, tư trang được luân chuyển tới khu vực đến hoặc từ ngày lẽ ra tầu bay phải tới khu vực đến hoặc từ ngày việc luân chuyển bị đình chỉ .

Mục 6: NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 82

Các pháp luật tại Chương này cũng được vận dụng so với việc luân chuyển quốc tế bằng tầu bay do những doanh nghiệp vận chuyền hàng không Việt Nam tiến hành, nếu điều ước quốc tế về hàng không mà Nước Ta ký kết hoặc tham gia không pháp luật khác .Vận chuyển quốc tế là bất kể việc luân chuyển nào bằng tầu bay mà theo thoả thuận của những bên trong hợp đồng luân chuyển, nơi khởi hành và nơi đến trên chủ quyền lãnh thổ của hai vương quốc hoặc trên chủ quyền lãnh thổ của một vương quốc nhưng có nơi dừng thoả thuận trên chủ quyền lãnh thổ của một vương quốc khác, không kể có gián đoạn trong luân chuyển hoặc chuyển tải .

Điều 83

Việc luân chuyển bưu phẩm, bưu kiện bằng tầu bay phải tuân theo những pháp luật của pháp lý về bưu kiện .

Điều 84

1 – Việc dùng tầu bay để luân chuyển chất nổ, súng đạn, chất độc, chất dễ cháy, chất phóng xạ hoặc chất có từ tính cao, chất ăn mòn, làm gỉ sắt kẽm kim loại, chất có mùi không dễ chịu phải được phép của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền và phải tuân thủ khắt khe những lao lý về điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ và luân chuyển đặc biệt quan trọng .2 – Nghiêm cấm việc luân chuyển bằng tầu bay vào và qua chủ quyền lãnh thổ Nước Ta vũ khí, dụng cụ cuộc chiến tranh, chất phóng xạ, chất hoàn toàn có thể gây nguy cơ tiềm ẩn lớn cho tính mạng con người, sức khoẻ, môi sinh, môi trường tự nhiên ; trong trường hợp đặc biệt quan trọng phải được phép của quản trị Hội đồng bộ trưởng .

Chương 7:

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Mục 1: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA Ở MẶT ĐẤT

Điều 85

1 – Người ở mặt đất bị thiệt hại về tính mạng con người, sức khoẻ, thương tích, gia tài do tầu bay gây ra, sau đây gọi là người thứ ba ở mặt đất, có quyền nhu yếu bồi thường thiệt hại theo pháp luật tại Mục này, nếu chứng tỏ được rằng tầu bay đang bay, người hoặc vật từ tầu bay đang bay rơi xuống trực tiếp gây ra thiệt hại đó .2 – Tầu bay được coi là đang bay, kể từ thời gian nổ máy nhằm mục đích mục tiêu cất cánh cho tới thời gian lăn đỗ, tắt máy sau khi hạ cánh ; so với khí cầu hoặc thiết bị bay tựa như, thì kể từ thời gian rời khỏi mặt đất cho tới thời gian chạm đất .

Điều 86

1 – Người khai thác tầu bay phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất .2 – Trong trường hợp tầu bay đã cho thuê mà hợp đồng cho thuê không ĐK vào Sổ đăng bạ tầu bay dân dụng, thì chủ sở hữu tầu bay phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba ở mặt đất như người khai thác tầu bay ; nếu hợp đồng cho thuê đã ĐK, thì chủ sở hữu tầu bay chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường khi có lỗi gây ra thiệt hại .3 – Người có nghĩa vụ và trách nhiệm về thiệt hại nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường thiệt hại là hậu quả trực tiếp của xung đột vũ trang hoặc do tầu bay đang trong thời hạn bị chính quyền sở tại trưng dụng gây ra .4 – Người sử dụng phạm pháp tầu bay gây thiệt hại cho người thứ ba, thì phải bồi thường. Người chiếm hữu tầu bay phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp với người sử dụng phạm pháp về thiệt hại đã gây ra, nếu không chứng tỏ được rằng mình đã vận dụng những giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa việc sử dụng phạm pháp đó .

Điều 87

Khi hai hoặc nhiều tầu bay cùng gây thiệt hại hoặc do va chạm cản trở cho nhau trong khi bay mà gây thiệt hại cho người thứ ba ở dưới mặt đất, thì người khai thác của mỗi tầu bay gây thiệt hại phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thiệt hại đó .

Điều 88

Trong trường hợp chứng tỏ được người bị thiệt hại đã có lỗi gây ra hoặc góp thêm phần gây ra thiệt hại, thì người có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường được miễn hoặc giảm nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp luật dân sự .

Điều 89

1 – Những pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường tại Mục này không cản trở người có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường kiện lại bất kể người nào khác .Mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người khai thác là công dân, pháp nhân Nước Ta sử dụng tầu bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta do Hội đồng bộ trưởng pháp luật .2 – Những lao lý tại Mục này về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại so với người thứ ba ở mặt đất cũng được vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế sử dụng tầu bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Điều 90

1 – Tổ chức, cá thể quốc tế sử dụng tầu bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải bồi thường thiệt hại, nhưng không vượt quá mức số lượng giới hạn sau đây so với mỗi tầu bay và mỗi sự kiện gây thiệt hại :a ) 500.000 franc so với tầu bay có khối lượng 1000 kg hoặc nhỏ hơn ;b ) 500.000 franc cộng thêm 400 franc tính cho mỗi kg vượt quá 1000 kg so với tầu bay có khối lượng lớn hơn 1000 kg nhưng không quá 6000 kg ;c ) 2.500.000 franc cộng thêm 250 franc tính cho mỗi kg vượt quá 6000 kg so với tầu bay có khối lượng lớn hơn 6000 kg nhưng không quá 20.000 kg ;d ) 6.000.000 franc cộng thêm 150 franc tính cho mỗi kg vượt quá 20.000 kg so với tầu bay có khối lượng lớn hơn 20.000 kg nhưng không quá 50.000 kg ;e ) 10.500.000 franc cộng thêm 100 franc tính cho mỗi kg vượt quá 50.000 kg so với tầu bay có khối lượng lớn hơn 50.000 kg .2 – Trách nhiệm so với việc gây tử trận hoặc tổn hại sức khoẻ không vượt quá 500.000 franc so với mỗi người chết hoặc bị thương .3 – Trọng lượng nói tại Điều này là khối lượng cất cánh tối đa được phép của tầu bay theo chứng từ đủ điều kiện kèm theo bay, trừ sự ảnh hưởng tác động của việc bơm hơi hoặc khí khi sử dụng .4 – Đồng franc nói tại Điều này là đơn vị chức năng tiền tệ có giá trị tương tự 65,5 miligram vàng 900 / 1000 .

Điều 91

1 – Trong trường hợp chứng tỏ được rằng người khai thác tầu bay có lỗi cố ý hoặc vô ý nghiêm trọng gây ra thiệt hại, thì người khai thác không được hưởng mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .2 – Người sử dụng phạm pháp tầu bay không được hưởng mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .3 – Trong trường hợp có sự kiện gây thiệt hại nói tại Điều 87 của Luật này, người bị thiệt hại có quyền được bồi thường tới mức tổng số những số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với mỗi tầu bay ; người có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của mỗi tầu bay gây thiệt hại không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường vượt quá mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình .

Điều 92

Nếu tổng giá trị thiệt hại thực tiễn nhu yếu bồi thường lớn hơn mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thì việc bồi thường xử lý như sau :1 – Trong trường hợp chỉ có nhu yếu bồi thường về người hoặc gia tài, thì mức bồi thường được giảm theo tỷ suất tương ứng với giá trị thiệt hại trong thực tiễn của mỗi nhu yếu ;2 – Trong trường hợp có nhu yếu bồi thường thiệt hại cả về người và gia tài, thì 50% số tiền bồi thường được ưu tiên sử dụng để phân phối nhu yếu bồi thường về người ; nếu không đủ thì chia theo tỷ suất của những nhu yếu đó ; phần tiền còn lại được sử dụng để cung ứng nhu yếu bồi thường thiệt hại gia tài và thiệt hại về người chưa được xử lý .

Điều 93

Người khai thác tầu bay phải bảo hiểm bắt buộc hoặc thực thi những giải pháp bảo vệ bắt buộc tới mức số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình .

Mục 2: TRÁCH NHIỆM BỒI THIỆT HẠI KHI TÀU BAY VA CHẠM HOẶC GÂY CẢN TRỞ CHO NHAU

Điều 94

1 – Trong trường hợp xảy ra thiệt hại do tầu bay va chạm hoặc gây cản trở cho nhau, thì nghĩa vụ và trách nhiệm của người khai thác được xác lập như sau :a ) Nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của một bên, thì bên có lỗi phải bồi thường ;b ) Nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của hai hoặc nhiều bên, thì nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường được xác lập theo mức độ lỗi của mỗi bên ; trong trường hợp không xác lập được mức độ lỗi, thì những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ngang nhau ; nếu không xác lập được lỗi, thì không bên nào phải bồi thường .2 – Những lao lý tại Điều này không cản trở việc đòi người luân chuyển bồi thường. Người luân chuyển có quyền nhu yếu bên có lỗi nói tại khoản 1 Điều này thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả khoản tiền đã bồi thường .

Điều 95

Các lao lý tại Chương này cũng được vận dụng so với tầu bay công vụ Nhà nước .

Chương 8:

THANH TRA AN TOÀN HÀNG KHÔNG

Điều 96

1 – Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không bảo vệ việc thực thi những pháp luật của pháp lý về bảo đảm an toàn hàng không .Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Kiểm tra sách vở, tài liệu, bằng, chứng từ, giấy phép tương quan tới việc bảo vệ bảo đảm an toàn hàng không ;b ) Kiểm tra việc bảo vệ những điều kiện kèm theo về bảo đảm an toàn kỹ thuật so với tầu bay, trang bị, thiết bị Giao hàng tầu bay, cảng hàng không quốc tế, trường bay và trang bị, thiết bị mặt đất Giao hàng giao thông vận tải hàng không ;c ) Đình chỉ hoạt động giải trí vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn hàng không ; đình chỉ khai thác tầu bay và trang bị, thiết bị không bảo vệ tiêu chuẩn bảo đảm an toàn ;d ) Kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý và khắc phục những vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không ;e ) Xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không .2 – Tổ chức Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không do Hội đồng bộ trưởng lao lý .

Điều 97

1 – Tổ chức, cá thể Nước Ta và quốc tế triển khai hoạt động giải trí hàng không trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành quyết định hành động và nhu yếu của Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không .Người khai thác, người chỉ huy tầu bay, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan tới hoạt động giải trí hàng không có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình với Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không chậm nhất là ba ngày, kể từ ngày xảy ra hoặc biết được sự kiện về tai nạn đáng tiếc, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng của tầu bay và của trang bị, thiết bị hàng không ; việc triển khai sai công dụng, thẩm quyền và những việc khác tương quan tới bảo đảm an toàn hàng không ;2 – Thanh tra bảo đảm an toàn hàng không phải tuân thủ pháp lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hoạt động giải trí của mình .

Chương 9:

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mục 1: XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 98

1 – Người có hành vi sử dụng đấm đá bạo lực chống lại người trong tầu bay đang bay ; phá huỷ hoặc gây thiệt hại cho tầu bay ; trực tiếp hoặc gián tiếp đưa lên tàu bay những vật hoặc chất hoàn toàn có thể phá huỷ tầu bay ; phá huỷ, gây thiệt hại cho những phương tiện đi lại bảo vệ không lưu hoặc can thiệp phạm pháp vào việc khai thác những phương tiện đi lại đó ; cố ý thông tin tin tức sai lầm hoàn toàn có thể đe doạ bảo đảm an toàn bay và vi phạm những pháp luật khác của pháp lý về hoạt động giải trí hàng không dân dụng, thì tuỳ theo mức độ mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường .2 – Người tận dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm lao lý về bảo đảm an toàn hàng không, pháp luật về bán vé, xuất chứng từ luân chuyển, giữ chỗ, ship hàng hành khách, pháp luật về luân chuyển hàng không và những pháp luật khác của pháp lý về hoạt động giải trí hàng không dân dụng, thì tuỳ theo mức độ mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .

Điều 99

Tổ chức, cá thể vi phạm lao lý tại những Điều 8, 12 và 13 của Luật này, thì bị phạt đến 20.000.000 đồng .

Điều 100

Người khai thác tầu bay, thành viên tổ bay hoặc người khai thác thiết bị kỹ thuật hàng không vi phạm lao lý về mang theo sách vở, tài liệu thiết yếu hoặc không thực thi những điều kiện kèm theo của bằng, chứng từ hoặc thực thi những hoạt động giải trí không được phép, thì bị phạt đến 10.000.000 đồng .

Điều 101

Người vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin hoặc báo cáo giải trình pháp luật tại Điều 32, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 51, khoản 1 Điều 97 của Luật này, thì bị phạt đến 2.000.000 đồng .

Điều 102

Người làm hư hại tầu bay hoặc trang bị, thiết bị của tầu bay, thì bị phạt đến 20.000.000 đồng .Người có một trong những hành vi sau đây, thì bị phạt đến 10.000.000 đồng :1 – Không được phép của Giám đốc Cảng vụ hàng không mà :a ) Đặt trong khu vực cảng hàng không quốc tế, trường bay những ký hiệu, thiết bị giống những ký hiệu, thiết bị dùng để nhận ra trường bay ;b ) Đặt những vật dễ cháy trong khu vực cảng hàng không quốc tế, trường bay ;c ) Đặt những vật lôi cuốn chim chóc tụ tập hoặc để súc vật đi lại trong khu vực cảng hàng không quốc tế, trường bay ;2 – Vi phạm những quy tắc đặt đèn hiệu, ký hiệu phân biệt những toà nhà, khu công trình trong khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay ;3 – Làm hư hại thiết bị của cảng hàng không quốc tế, trường bay, ký hiệu nhận ra cảng hàng không quốc tế, trường bay .

Điều 103

Người vi phạm quy tắc kiến thiết xây dựng khu công trình kiến trúc, lắp ráp trang bị, thiết bị, trồng cây tại khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế, trường bay, thì bị phạt đến 10.000.000 đồng, bị buộc tháo dỡ, Phục hồi nguyên trạng và chịu mọi phí tổn .

Điều 104

Người vi phạm quy tắc luân chuyển hàng hoá nguy khốn hoặc hạn chế luân chuyển, thì bị phạt đến 10.000.000 đồng .

Điều 105

Người vi phạm pháp luật về bán vé, xuất chứng từ luân chuyển, giữ chỗ và Giao hàng hành khách, thì bị phạt đến 20.000.000 đồng .

Điều 106

1 – Người vi phạm trật tự, kỷ luật trong tầu bay, thì bị phạt đến một triệu đồng .2 – Người vi phạm quy tắc quay phim, chụp ảnh và sử dụng những phương tiện đi lại liên lạc trên tầu bay, thì bị phạt đến một triệu đồng và bị tịch thu phương tiện đi lại và phim ảnh .

Điều 107

Người vi phạm lao lý phòng cháy, chữa cháy trong tầu bay, lao lý vệ sinh thiên nhiên và môi trường và vệ sinh phòng dịch tại cảng hàng không quốc tế, trường bay, thì bị phạt đến 10.000.000 đồng .

Điều 108

1 – Ngoài giải pháp phạt tiền, người vi phạm còn hoàn toàn có thể bị vận dụng những hình thức phạt bổ trợ và những giải pháp khác theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường .2 – Hội đồng bộ trưởng lao lý thẩm quyền xử phạt hành chính và kiểm soát và điều chỉnh mức tiền phạt khi Ngân sách chi tiêu dịch chuyển từ 20 % trở lên .

Mục 2: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 109

Các tranh chấp trong hoạt động giải trí hàng không dân dụng hoàn toàn có thể được xử lý bằng thương lượng, hoà giải hoặc đưa ra xử lý trước trọng tài hoặc khởi kiện trước toà án theo thẩm quyền, thủ tục do pháp lý pháp luật .

Chương 10:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 110

Luật này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1992 .Các pháp luật trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ .Hội đồng bộ trưởng pháp luật cụ thể thi hành Luật này .Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991 .

Võ Chí Công

( Đã ký )

Luật Hàng không dân dụng số 63-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Bài viết liên quan
  • Sửa bình nóng lạnh Kangaroo

  • Sửa bình nóng lạnh Kangaroo Bạn đang sở hữu một chiếc bình nóng lạnh Kangaroo tại gia đình mình và bình nóng lạnh nhà bạn…

  • Sửa bình nóng lạnh Electrolux

  • Sửa bình nóng lạnh Electrolux Quý khách hàng tại Hà Nội đang sử đụng bình nóng lạnh Electrolux và có nhu cầu muốn sử dụng…

Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay