Câu 1: Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6Wm và tiế…

Câu 1 : Hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng thông thường ta phải chọn hai bóng đèn : có cùng công suất định mức. có cùng điện trở. có cùng cường độ dòng điện định mức. có cùng hiệu điện thế định mức. Câu 2 : Một bàn là ghi 220V-1000 W mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 121V. Cường độ dòng điện qua bàn là bằng : 4,54 A0, 22A2, 5A1, 21AC âu 3 : Hai bóng đèn giống nhau loại 12V – 12W mắc song song nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của mỗi đèn là : 6W4, 5W12 W3WCâu …Câu 1 :Hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng thông thường ta phải chọn hai bóng đèn :

có cùng công suất định mức.

có cùng điện trở .có cùng cường độ dòng điện định mức .có cùng hiệu điện thế định mức .Câu 2 :Một bàn là ghi 220V-1000 W mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 121V. Cường độ dòng điện qua bàn là bằng :4,54 A0,22 A2,5 A1,21 ACâu 3 :Hai bóng đèn giống nhau loại 12V – 12W mắc song song nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của mỗi đèn là :6W4,5 W12W3WCâu 4 :Hai bóng đèn giống nhau loại 12V-12 W mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của mỗi đèn là :6W3W12W4,5 WCâu 5 :

Cho mạch điện gồm { // ( nt )}. Biết = 2Ω; = 8Ω; = 10Ω và công suất tiêu thụ của mạch bằng 3,6W. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:

2,88 W1,44 W0,36 W

1,80 W

Câu 6 :Cho đèn 1 ghi 120V-40 W, đèn 2 ghi 120V-60 W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vônfram và có tiết diện đều như nhau. Tỉ số độ dài giữa dây tóc của đèn 2 với dây tóc của đèn 1 bằng :

Câu 7 :

Một bóng đèn Đ loại 6V-3W mắc nối tiếp với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 9V. Biết đèn sáng bình thường, công suất tiêu thụ trên biến trở là:

6W3W1,5 W15WCâu 8 :Cho đèn 1 ghi 120V-40 W, đèn 2 ghi 120V-60 W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vônfram và có tiết diện đều như nhau. Tỉ số độ dài giữa dây tóc của đèn 1 với dây tóc của đèn 2 bằng :

1,5Câu 9 :

Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A; biết dây đốt nóng làm bằng chất có điện trở suất m và tiết diện của dây là . Chiều dài của dây đốt nóng là:

0,2 m22,2 m22 m2,2 mCâu 10 :Một nhà bếp điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A ; biết dây đốt nóng có chiều 1,2 m và làm bằng chất có điện trở suất là m. Tiết diện của dây đốt nóng là :

Source: https://thomaygiat.com
Category : Dân Dụng

Câu 1: Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6Wm và tiế…

Bài viết liên quan
  • Sửa bình nóng lạnh Kangaroo

  • Sửa bình nóng lạnh Kangaroo Bạn đang sở hữu một chiếc bình nóng lạnh Kangaroo tại gia đình mình và bình nóng lạnh nhà bạn…

  • Sửa bình nóng lạnh Electrolux

  • Sửa bình nóng lạnh Electrolux Quý khách hàng tại Hà Nội đang sử đụng bình nóng lạnh Electrolux và có nhu cầu muốn sử dụng…

Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay