Tổng hợp 100 câu đố nhanh như chớp có kèm đáp án

Tổng hợp 100 câu đố nhanh như chớp có kèm đáp án

Dưới đây là danh sách 100 câu đố nhanh như chớp kèm theo đáp án:

 1. Câu hỏi: Trong 1 năm có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Đáp án: 12 tháng.
 2. Câu hỏi: Gì luôn luôn đến mà không bao giờ đến? Đáp án: Ngày mai.
 3. Câu hỏi: Con gì không bao giờ có mắt nhưng có thể nhìn thấy? Đáp án: Kim loại.
 4. Câu hỏi: Cái gì mà bạn càng cho đi, thì bạn càng có nhiều? Đáp án: Lời khuyên.
 5. Câu hỏi: Mãi mãi bên cạnh mà không bao giờ chạm vào? Đáp án: Bầu trời.
 6. Câu hỏi: Có bao nhiêu chữ cái trong từ “Rừng xanh”? Đáp án: 7 chữ cái.
 7. Câu hỏi: Điều gì có thể đi qua mà không cần cửa? Đáp án: Ánh sáng.
 8. Câu hỏi: Nước nào không bao giờ đáp trả lại tiếng kêu? Đáp án: Nước mắt.
 9. Câu hỏi: Một cái gì đó mà bạn luôn luôn giữ mà không bao giờ thấy? Đáp án: Lời hứa.
 10. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn tới nhưng không bao giờ đến? Đáp án: Ngày hôm nay.
 11. Câu hỏi: Gì luôn theo sau bạn, không bao giờ để bạn lại? Đáp án: Dấu chân.
 12. Câu hỏi: Điều gì có thể bay mà không có cánh? Đáp án: Thời gian.
 13. Câu hỏi: Cái gì đi ngang qua bạn nhưng không để lại bất cứ gì? Đáp án: Sương mù.
 14. Câu hỏi: Gì luôn luôn xa bạn nhất khi bạn nắm lấy nó? Đáp án: Tương lai.
 15. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn đến sau tháng ba nhưng lại đến trước tháng năm? Đáp án: Chữ “r”.
 16. Câu hỏi: Có bao nhiêu phút trong một nửa giờ? Đáp án: 30 phút.
 17. Câu hỏi: Điều gì có thể được phá vỡ nhưng không thể bị đánh vỡ? Đáp án: Hứa hẹn.
 18. Câu hỏi: Cái gì luôn luôn đến trước người khác? Đáp án: Họ tên.
 19. Câu hỏi: Cái gì đi lên nhưng không đi xuống? Đáp án: Tuổi.
 20. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn cầm trong lòng bàn tay? Đáp án: Tay.
 21. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn đến mà không bao giờ đi? Đáp án: Ngày lễ.
 22. Câu hỏi: Con gì mà bạn không thể bắt nó? Đáp án: Kính râm.
 23. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thổi đi và cũng có thể bạn giữ lại? Đáp án: Bong bóng.
 24. Câu hỏi: Gì luôn luôn đến trước khi có mặt? Đáp án: Điện thoại.
 25. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đặt vào túi áo mà không cần để ra khỏi túi? Đáp án: Khóa.
 26. Câu hỏi: Con gì có thể chạy nhanh hơn khi bị trừng phạt? Đáp án: Con tim.
 27. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn đi trước mà bạn không bao giờ đuổi kịp nó? Đáp án: Tuổi tác.
 28. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn giữ sau khi bạn đã đưa nó? Đáp án: Lời hứa.
 29. Câu hỏi: Gì sẽ tăng lên mỗi khi bạn chia sẻ nó? Đáp án: Kiến thức.
 30. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải đụng vào nó? Đáp án: Tiếng vọng.
 31. Câu hỏi: Gì luôn luôn có thể bạn tìm thấy trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn? Đáp án: Chữ “T”.
 32. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy từ? Đáp án: Kính thiên văn.
 33. Câu hỏi: Con gì không bao giờ thể hiện mệt mỏi? Đáp án: Con đường.
 34. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn lớn hơn cả bạn và có thể bạn đứng lên trên đó? Đáp án: Tuổi của bạn.
 35. Câu hỏi: Cái gì luôn theo bạn nhưng bạn không bao giờ theo nó? Đáp án: Bóng đổ.
 36. Câu hỏi: Điều gì là thứ duy nhất mà bạn luôn luôn giữ nhưng luôn luôn chia sẻ nó cũng? Đáp án: Tuổi.
 37. Câu hỏi: Gì là điều duy nhất mà bạn không thể mua với tiền? Đáp án: Quá khứ.
 38. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn ở trước mắt bạn nhưng bạn không bao giờ thấy nó? Đáp án: Tương lai.
 39. Câu hỏi: Con gì có thể bơi trong nước mà không bao giờ ướt? Đáp án: Bóng cười.
 40. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải tiếp cận nó? Đáp án: Giấc mơ.
 41. Câu hỏi: Con gì có thể bạn thổi đi mà không thể thổi nó tới? Đáp án: Hơi thở.
 42. Câu hỏi: Gì là điều duy nhất mà bạn luôn luôn đặt giữa mọi thứ? Đáp án: Dấu cách.
 43. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đếm mà không bao giờ cần phải cộng thêm? Đáp án: Giây.
 44. Câu hỏi: Con gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy nó? Đáp án: Nghệ sĩ.
 45. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả đi mà không bao giờ bị rơi? Đáp án: Giấc mơ.
 46. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần chân? Đáp án: Đường ray.
 47. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn đối với bạn nhưng bạn không thể đối với nó? Đáp án: Tuổi.
 48. Câu hỏi: Con gì luôn luôn đứng nhưng không bao giờ đi? Đáp án: Cây.
 49. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn bắt nhưng không thể bạn thả? Đáp án: Tiếng nói.
 50. Câu hỏi: Con gì có thể bạn nhìn thấy qua nhưng không bao giờ chạm vào? Đáp án: Ảnh.
 51. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đặt vào túi áo mà không cần phải bỏ nó vào? Đáp án: Khóa.
 52. Câu hỏi: Gì luôn theo sau bạn nhưng bạn không bao giờ theo nó? Đáp án: Dấu chân.
 53. Câu hỏi: Điều gì luôn luôn tiến lên nhưng không bao giờ quay lại? Đáp án: Tuổi tác.
 54. Câu hỏi: Con gì có thể bạn thấy qua nhưng không bao giờ thấy nó? Đáp án: Nghệ sĩ.
 55. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả mà không bao giờ rơi? Đáp án: Tiếng nói.
 56. Câu hỏi: Gì là thứ duy nhất mà bạn có thể chắp tay mà không bao giờ đụng vào nó? Đáp án: Tay.
 57. Câu hỏi: Điều gì không bao giờ thể hiện mệt mỏi? Đáp án: Đường.
 58. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần đường? Đáp án: Con đường sắt.
 59. Câu hỏi: Gì luôn đến sau tháng 6 nhưng lại đến trước tháng 8? Đáp án: Chữ “u”.
 60. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy từ? Đáp án: Kính thiên văn.
 61. Câu hỏi: Con gì không bao giờ cười? Đáp án: Bản sao.
 62. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn bán mà không bao giờ sở hữu? Đáp án: Tiền.
 63. Câu hỏi: Gì sẽ tăng lên mỗi khi bạn chia sẻ nó? Đáp án: Kiến thức.
 64. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải tiếp cận nó? Đáp án: Giấc mơ.
 65. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần chân? Đáp án: Đường ray.
 66. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả đi mà không bao giờ rơi? Đáp án: Tiếng nói.
 67. Câu hỏi: Gì là thứ duy nhất mà bạn có thể chắp tay mà không bao giờ đụng vào nó? Đáp án: Tay.
 68. Câu hỏi: Điều gì không bao giờ thể hiện mệt mỏi? Đáp án: Đường.
 69. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần đường? Đáp án: Con đường sắt.
 70. Câu hỏi: Gì luôn đến sau tháng 6 nhưng lại đến trước tháng 8? Đáp án: Chữ “u”.
 71. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy từ? Đáp án: Kính thiên văn.
 72. Câu hỏi: Con gì không bao giờ cười? Đáp án: Bản sao.
 73. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn bán mà không bao giờ sở hữu? Đáp án: Tiền.
 74. Câu hỏi: Gì sẽ tăng lên mỗi khi bạn chia sẻ nó? Đáp án: Kiến thức.
 75. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải tiếp cận nó? Đáp án: Giấc mơ.
 76. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần chân? Đáp án: Đường ray.
 77. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả đi mà không bao giờ rơi? Đáp án: Tiếng nói.
 78. Câu hỏi: Gì là thứ duy nhất mà bạn có thể chắp tay mà không bao giờ đụng vào nó? Đáp án: Tay.
 79. Câu hỏi: Điều gì không bao giờ thể hiện mệt mỏi? Đáp án: Đường.
 80. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần đường? Đáp án: Con đường sắt.
 81. Câu hỏi: Gì luôn đến sau tháng 6 nhưng lại đến trước tháng 8? Đáp án: Chữ “u”.
 82. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy từ? Đáp án: Kính thiên văn.
 83. Câu hỏi: Con gì không bao giờ cười? Đáp án: Bản sao.
 84. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn bán mà không bao giờ sở hữu? Đáp án: Tiền.
 85. Câu hỏi: Gì sẽ tăng lên mỗi khi bạn chia sẻ nó? Đáp án: Kiến thức.
 86. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải tiếp cận nó? Đáp án: Giấc mơ.
 87. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần chân? Đáp án: Đường ray.
 88. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả đi mà không bao giờ rơi? Đáp án: Tiếng nói.
 89. Câu hỏi: Gì là thứ duy nhất mà bạn có thể chắp tay mà không bao giờ đụng vào nó? Đáp án: Tay.
 90. Câu hỏi: Điều gì không bao giờ thể hiện mệt mỏi? Đáp án: Đường.
 91. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần đường? Đáp án: Con đường sắt.
 92. Câu hỏi: Gì luôn đến sau tháng 6 nhưng lại đến trước tháng 8? Đáp án: Chữ “u”.
 93. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn nhìn thấy qua mà không thể nhìn thấy từ? Đáp án: Kính thiên văn.
 94. Câu hỏi: Con gì không bao giờ cười? Đáp án: Bản sao.
 95. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn bán mà không bao giờ sở hữu? Đáp án: Tiền.
 96. Câu hỏi: Gì sẽ tăng lên mỗi khi bạn chia sẻ nó? Đáp án: Kiến thức.
 97. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn đánh bại mà không cần phải tiếp cận nó? Đáp án: Giấc mơ.
 98. Câu hỏi: Con gì có thể đi mà không cần chân? Đáp án: Đường ray.
 99. Câu hỏi: Điều gì có thể bạn thả đi mà không bao giờ rơi? Đáp án: Tiếng nói.
 100. Câu hỏi: Gì là thứ duy nhất mà bạn có thể chắp tay mà không bao giờ đụng vào nó? Đáp án: Tay.

Câu đố nhanh như chớp là một dạng câu hỏi đố mẹo và tổng hợp kỹ năng và kiến thức. Qua việc vấn đáp những câu hỏi chớp nhoáng này ta hoàn toàn có thể rèn luyện được năng lực tuy duy nhanh và nhạy bén, giúp tăng cường trí nhớ và phản xạ có điều kiện kèm theo của não bộ .

1. Tổng hợp những câu đố nhanh như chớp vui và thú vị

Câu đố nhanh như chớp là những câu đố hỏi đáp nhanh, yên cầu người nghe phải tập trung chuyên sâu phán đoán và đưa ra câu vấn đáp trong thời hạn sớm nhất hoàn toàn có thể. Dạng câu đố này thường không quá đặt nặng về mảng kiến thức và kỹ năng hay là đưa ra những câu hỏi quá khó, mà sẽ tập trung chuyên sâu vào những câu hỏi ngắn, quen thuộc và thân mật với đời sống quanh ta .
Các câu đố nhanh như chớp không chỉ giúp nâng cao năng lực phản xạ, mà đây còn là cách để rèn luyện việc tư duy nhanh của não bộ, qua đó giúp tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích tài liệu, đưa ra đáp án nhanh và đúng mực nhất trong thời hạn ngắn .

Hãy cùng thử so tài với bạn bè bằng cách hỏi nhau những câu đố nhanh như chớp được sưu tầm dưới đây nhé.

1. Nỗi sợ lớn nhất của mèo máy Doraemon là gì ?
ĐÁP ÁN
Chuột
2. Sa mạc nào có diện tích quy hoạnh lớn nhất Thế Giới ?
ĐÁP ÁN
Sa mạc Sahara

cau-do-nhanh-nhu-chop-voh-1

3. So với Trái Đất, Mặt trăng lớn hơn hay nhỏ hơn ?
ĐÁP ÁN
Mặt trăng nhỏ hơn .
4. Ăn gì không no nhưng ai cũng thích ?
ĐÁP ÁN
Ăn tiền
5. Cân nào bay được ?
ĐÁP ÁN
Cân đẩu vân
6. Dê sống ở núi gọi là sơn dương, vậy dê sống ở vùng biển gọi là gì ? ( đố chữ ) ?
ĐÁP ÁN
Thành Phố Hải Dương
7. Dê nào mà những học trò không khi nào thích ? ( đố chữ )
ĐÁP ÁN
Zero ( điểm 0 )
8. Thác nước được coi là biên giới tự nhiên của Mỹ và Canada tên gì ?
ĐÁP ÁN
Thác Niagara
9. ” Quan âm Thị Kính ” là vở diễn nổi tiếng của mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật nào ?
ĐÁP ÁN
Chèo
10. Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ Y ? ( đố chữ )
ĐÁP ÁN
Y tá
11. “ Con trai cưng ”, “ Ex hate me ” và ” Anh nhà ở đâu thế “, bài hát nào không phải do B Ray sáng tác ?
ĐÁP ÁN
Anh nhà ở đâu thế
12. Con gì ăn lửa với than ?
ĐÁP ÁN
Con tàu lửa
13. Cây gì không có lá ?
ĐÁP ÁN
Cột điện
14. Trong phim “ Aladin và cây đèn thần ”, thần đèn mặc áo màu gì ?
ĐÁP ÁN
Thần đèn không mặc áo

cau-do-nhanh-nhu-chop-voh-2

15. Nữ rapper Việt nào từng được tổng thống Obama nhu yếu đọc rap ?
ĐÁP ÁN
Suboi
16. Trong lúc Suboi đọc rap, tổng thống Obama đã làm gì ?
ĐÁP ÁN
Ngồi nghe
17. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình từng là thành viên nhóm nhạc nào ?
ĐÁP ÁN
La Thăng
18. Độc gì càng trúng càng thích ?
ĐÁP ÁN
Độc đắc
19. Con gì hoàn toàn có thể chết đi sống lại ?
ĐÁP ÁN
Các con nhân vật trong game show điện tử
20. Mạo hiểm lao đầu, không màng tính mạng con người đố là con gì ?
ĐÁP ÁN
Thiêu thân
21. Chổi nào biết bay ?
ĐÁP ÁN
Chổi thần kỳ của phù thủy
22. Hoa gì luôn ở phía sau ?
ĐÁP ÁN
Hoa hậu
23. Hệ thống giao thông vận tải nước ta gồm bao nhiêu loại đường ?
ĐÁP ÁN
4 đường ( đường đi bộ, đường thủy, đường hàng không, đường tàu ) .
24. Con gì không mắt, không tai, có đầu có cuối ai ai cũng nhờ ?
ĐÁP ÁN
Con đường
25. Xe gì ba bánh, chở hàng chở khách, bác tài phải đạp ?
ĐÁP ÁN
Xe ba gác
26. Hoa gì đủ màu đủ sắc, lấy tên vật dụng của học viên ( đố chữ ) ?
ĐÁP ÁN
Hoa giấy
27. Trên bàn có 5 con ruồi, 2 con ruồi đực, 3 con ruồi cái đậu vào thức ăn. A bực mình, A đập chết 2 con. Hỏi còn mấy con ruồi ?
ĐÁP ÁN
Còn 2 con vì đập chết 2 con sẽ còn 2 con, còn 3 con kia bay rồi .
28. “ Một mẹ thường có sáu con, yêu thương mẹ sẻ nước non vơi đầy ”. Đố là cái gì ?
ĐÁP ÁN
Bộ ấm trà
29. Thúy Kiều họ gì ?
ĐÁP ÁN
Họ gì cũng được
30. Trong truyện Kiều, liệt kê 3 người có họ Vương ?
ĐÁP ÁN
Vương Thúy Kiều, Vương Thúy Vân, Vương Quan .
31. TP.HN có mấy cửa ?
ĐÁP ÁN
5 cửa ô ( ô Cầu Dền, CG cầu giấy, Yên Phụ, Đông Mác, Quan Chưởng ) .
32. Trong bài hát “ Nhạc Rừng ”, con gì kêu liên miên ?
ĐÁP ÁN
Con ve
33. Bài hát “ Nhạc Rừng ” có nhắc đến bao nhiêu con vật ?
ĐÁP ÁN
2 con ( Con ve và con chim )
34. “ Nắng mưa dầu tôi đâu bỏ bạn. Tắt lửa tối đèn sao bạn bỏ tôi ”. Là cái gì ?
ĐÁP ÁN
Cái ô, cái dù hoặc cái nón
35. Thương yêu cần hành vi, vậy thương gì cần nói nhiều ? ( Đố chữ ) .
ĐÁP ÁN
Thương thảo, thương lượng
36. Trong MV bài hát “ Thương em là điều anh không hề ngờ ” Noo Phước Thịnh ăn gì ?
ĐÁP ÁN
Ăn tát

cau-do-nhanh-nhu-chop-voh-3

37. Cái gì cầm càng nhiều càng dễ mất ? ( Đố chữ )
ĐÁP ÁN
Cầm đồ
38. Nơi để người Ê đê hoạt động và sinh hoạt tập thể trong buôn làng gọi là gì ?
ĐÁP ÁN
Nhà Rông
39. Trong bài hát “ Thật đáng chê ” có nhắc đến bao nhiêu con vật ? Hãy kể tên .
ĐÁP ÁN
2 con là con chích chòe và con cò .
40. Cũng trong bài hát trên, vì sao con chim chích chòe bị đau đầu ?
ĐÁP ÁN
Đi đến trường mà không đội mũ .
41. Cũng trong bài hát trên, vì sao con cò thật đáng chê ?
ĐÁP ÁN
Vớ cái gì … ăn liền vội vã .
42. Kênh gì tàu thuyền không qua được ?
ĐÁP ÁN
Kênh truyền hình
43. Kênh gì không có nước mà không phải kênh truyền hình ?
ĐÁP ÁN
Kênh Youtube
44. Hồ nào biết hát biết ca ?
ĐÁP ÁN
Hồ Ngọc Hà hoặc Hồ Quỳnh Hương .
45. Bây giờ anh hơn em 5 tuổi. Vậy sau bao nhiêu năm nữa tuổi anh bằng tuổi em ?
ĐÁP ÁN
Không khi nào bằng tuổi nhau
46. Trong những họ Nước Ta, họ nào chiếm tỉ lệ nhiều nhất ?
ĐÁP ÁN
Họ Nguyễn
47. Ở Châu Phi, chim cánh cụt sống ở nước nào ?
ĐÁP ÁN
Nam Phi .
48. Đỏ hoe là tính từ diễn đạt cái gì ?
ĐÁP ÁN
Con mắt
49. Sáng sớm Trường Giang lái 1 chiếc cup xanh tung tăng đi chợ mua đồ ăn sáng cho Nhã Phương. Hỏi Trường Giang mua món gì ? ( Đố chữ )
ĐÁP ÁN

Can súp

50. Liệt kê 3 bài hát có từ “ em ” của ca sỹ Hương Tràm ?
ĐÁP ÁN
Với em là mãi mãi, em vẫn chờ, em, anh quốc tế và em .

2. Những câu đố nhanh như chớp nhí dành cho trẻ em

Với phiên bản nhí, những câu đố nhanh như chớp sẽ tập trung chuyên sâu vào những kỹ năng và kiến thức chung, dễ hiểu và quen thuộc với những bé ở lứa tuổi mần nin thiếu nhi và cấp 1. Dạng câu đố nhanh như chớp nhí cũng tựa như như dạng câu đố dành cho người lớn, chỉ có điều nội dung của câu hỏi sẽ được kiểm soát và điều chỉnh ngắn gọn và dễ hiểu hơn .
Những câu hỏi dành cho những anh hùng nhỏ tuổi của tất cả chúng ta thường lấy chủ đề về động vật hoang dã, hoặc là những món đồ quen thuộc quanh bé, đó thường là kiểu câu hỏi đơn thuần hoặc là dạng câu hỏi chứa mẹo. Các bậc cha mẹ cũng hoàn toàn có thể vận dụng kiểu đặt câu hỏi nhanh như chớp này trong học tập, để giúp những bé cảm thấy vui tươi và hứng thú với những bài học kinh nghiệm khó nhằn hơn .
Hãy thử đố những bé yêu nhà mình những câu đố nhanh như chớp nhí này và cùng bé giải đáp những câu hỏi mê hoặc ấy nhé .
1. Con gấu Panda có màu gì ?
ĐÁP ÁN
Màu trắng và màu đen. Là con gấu trúc
2. Vậy thì con chó có lông màu trắng và lông màu đen có phải là chó Panda hay không ?
ĐÁP ÁN
Không, là chó đốm
3. Mẹ nói con là nghịch như khỉ, vậy con là người hay khỉ ?
ĐÁP ÁN
Con là người
4. Đồng hồ cát có bao nhiêu cây kim ?
ĐÁP ÁN
Đồng hồ cát không có kim
5. Trên đỉnh đầu của con hươu có mấy cái sừng ?
ĐÁP ÁN
Hai cái sừng
6. Để sử dụng đồng hồ đeo tay cát, người ta cần dùng mấy cục pin ?
ĐÁP ÁN
Không dùng pin
7. Trong phim Tom và Jerry, Jerry là con chuột hay con mèo ?
ĐÁP ÁN
Con chuột

cau-do-nhanh-nhu-chop-voh-4

8. Như vậy trong phim, Tom là con mèo đực hay con mèo cái ?
ĐÁP ÁN
Mèo đực
9. Trong phim Tom và Jerry, Tom và Jerry nói tiếng gì ?
ĐÁP ÁN
Tom và Jerry không nói
10. Con là em bé, bố con là người lớn thì ông con là người gì ?
ĐÁP ÁN
Người già
11. Ông con muốn chống gậy thì chống bằng tay hay chống bằng chân ?
ĐÁP ÁN
Chống bằng tay
12. Câu hát tiên phong trong bài hát Happy Birthday là gì ?
ĐÁP ÁN
Happy Birthday to you
13. Câu hát sau cuối trong bài hát Happy Birthday là gì ?
ĐÁP ÁN
Happy Birthday to you
14. Trong bài hát Cháu yêu bà, tóc của bà được ví là trắng như tuyết hay trắng như bông ?
ĐÁP ÁN
Trắng như mây
15. Rắn hổ mang là con của con rắn hay là con của con hổ ?
ĐÁP ÁN
Con của con rắn
16. Trong truyện Thỏ và Rùa, con nào chạy đến vạch đích trước ?
ĐÁP ÁN
Con rùa
17. Người đầu trọc thì trên đầu không có cái gì ?
ĐÁP ÁN
Không có tóc
18. Đồi trọc thì trên đồi không có cái gì ?
ĐÁP ÁN
Không có cây cối
19. Người lái máy bay gọi là phi công vậy người lái tàu hỏa được gọi là gì ?
ĐÁP ÁN
Tài xế lái tàu
20. Blue là màu xanh dương hay màu xanh lá cây ?
ĐÁP ÁN
Màu xanh dương
21. Giữa trưa nhà mình cúp điện nhưng không có đèn pin thì cần thắp cái gì để có ánh sáng ?
ĐÁP ÁN
Giữa trưa nên trời vẫn sáng
22. Gạo sau khi nấu chín sẽ được gọi là gì ?
ĐÁP ÁN
Cơm
23. Chảo chiên cá có dùng để chiên cơm được không ?
ĐÁP ÁN
Được
24. Barbie hay Ba Ba, cái nào là tên của búp bê ?
ĐÁP ÁN
Barbie
25. Bác sĩ nha khoa là bác sĩ chăm nom cái gì cho con ?
ĐÁP ÁN
Răng
26. Răng vĩnh viễn với răng sữa, răng nào dùng để uống sữa ?
ĐÁP ÁN
Dùng miệng
27. Trứng gà ấp ra con gì ?
ĐÁP ÁN
Con gà
28. Trứng gà chiên ấp ra con gì ?
ĐÁP ÁN
Không ra con gì
29. Trong truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn có mấy nàng Bạch tuyết ?
ĐÁP ÁN
Một
30. Trong 7 chú lùn thì có mấy chú là lùn ?
ĐÁP ÁN
Đáp án : 7
31. Con voi hoàn toàn có thể sống chung với cá voi được không ?
ĐÁP ÁN
Không
32. Doraemon với Dorami là gì của nhau ?
ĐÁP ÁN
Anh em

cau-do-nhanh-nhu-chop-voh-5

33. Pokemon và Pokemi là gì của nhau ?
ĐÁP ÁN
Không có quan hệ gì
34. Chaien có em tên là gì ?
ĐÁP ÁN
Chaiko
35. Người có nhiều vàng có được gọi là người giàu không ?
ĐÁP ÁN
Được
36. Vậy ngôi nhà người đó có nhiều màu vàng thì có được gọi là nhà giàu không ?
ĐÁP ÁN
Không
37. Truyện ba chú heo con ngoài trừ con heo thì còn con vật nào ?
ĐÁP ÁN
Con sói
38. Trong câu truyện con sói thổi sập mấy căn nhà ?
ĐÁP ÁN
2 căn
39. Ngôi nhà của con heo Út không thổi sập được thì con sói đã tìm cách nào để vào được ?
ĐÁP ÁN
Chui từ ống khói vào
40. Khi con sói chui vào cái ống khói thì những chú heo đã làm gì để ngăn chó sói ?
ĐÁP ÁN
Bỏ lửa vào để đốt đuôi của chó sói
41. Thả hoa đăng cần thả trên trời hay thả dưới nước ?
ĐÁP ÁN
Thả dưới nước
42. Tàu lửa chạy trên lửa hay chạy trên trời ?
ĐÁP ÁN
Chạy trên đường ray
43. Gà nướng với gà rán giống nhau điểm nào ?
ĐÁP ÁN
Giống nhau ở điểm là đều là gà
44. Gà nướng và gà rán khác nhau điểm nào ?
ĐÁP ÁN
Khác nhau là một cái đem nướng còn một cái đem rán
45. Sampa hay Sâm banh là tên của một điệu nhảy ?
ĐÁP ÁN
Sampa
46. Con cá mập khi trưởng thành gọi là con gì ?
ĐÁP ÁN
Cá mập
47. Muốn đo nhiệt độ khung hình thì người ta sẽ để cái nhiệt độ vào đâu ?
ĐÁP ÁN
Vào nách
48. Trứng con muỗi sẽ nở ra con gì ?
ĐÁP ÁN
Con lăng quăng

49. Cá voi là động vật có vú hay không?

ĐÁP ÁN

50. Conan có bị cận hay không ?
ĐÁP ÁN
Sử dụng những câu đố nhanh như chớp trong việc vui chơi và học tập, là một cách cực kỳ hữu hiệu để kích thích năng lực tư duy nhạy bén của não bộ. Nhờ đó mà việc học tập sẽ trở nên lý thú, mê hoặc hơn, đồng thời cũng hoàn toàn có thể giúp ta ghi nhớ vấn đề một cách thuận tiện hơn. Với bài tổng hợp 100 câu đố nhanh như chớp hay nhất này, kỳ vọng bạn đọc sẽ có những phút giây thư giãn giải trí và học tập vô cùng hữu dụng và lý thú bên bạn hữu, người thân trong gia đình .

Tổng hợp 100 câu đố nhanh như chớp có kèm đáp án

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay